Jan Chræmer

Med afsæt i analyser har Process Factory udviklet et system til automatiseret skadebehandling, så vores skadebehandlere kun skal fokusere på beslutninger samtidigt med, at vi har reduceret vores omkostninger til skadebehandling.

Jan Chræmer Afdelingsdirektør, IKT Forretningsstøtte, Nordic

Process Factory er dygtige til at tænke i innovative og værdiskabende processer og løsninger, så de administrative arbejdsprocesser mellem samarbejdspartnere bliver automatiseret.

Tina Bastkjær Ørholm Forretningsudvikler og medindehaver, C&B Systemer
Tina Bastkjær Ørholm

Søren Degn Jahns

Process Factory har en evne til at reducere kompleksiteten i projekterne ved at skabe enkle og smarte løsninger, som er lette at implementere, og som er baseret på en stærk viden omkring vigtige integrationer mellem forsikringsselskabernes kernesystemer og eksterne løsninger fx EDI og Digitalt Motor Register

Søren Degn Jahns VP, Professional Services & CTO Partner

Process Factory har udviklet en platform til Gjensidige, som har øget salg af vores produkter i forbindelse med hussalg på en enkel og meget smidig måde. Platformen digitaliserer hele arbejdsprocessen fra ejendomsmægler til bygningssagkyndige og til oprettelse af forsikringstilbud i vores forsikringssystem.

Jan Chræmer Afdelingsdirektør, IKT Forretningsstøtte, Nordic
Jan Chræmer

Finn Fabricius

Sammen med Process Factory har FRIDA Forsikring skabt en løsning, som sikrer, at vi i højere grad kan fokusere på de opgaver, som skaber værdi for vores forretning, mens de manuelle processer automatiseres.

Finn Fabricius CEO, Frida Forsikring