Autoskade

Få behandlet dine autoskader hurtigt og korrekt uden indtastninger

Autoskadebehandlingen er typisk kritisk for forsikringsselskaberne. Kunderne forventer en hurtig og uproblematisk hjælp. Derfor har forsikringsselskaberne påtaget sig en stor del af administrationsopgaven, så kunderne ikke behøver at fokusere på andet end værkstedsbesøget. Dette betyder, at forsikringsselskaberne tager sig af betaling af værkstedsregninger, taksering og opfølgning på reparation, afklaringer af skyldfordeling med modpartens forsikringsselskab, salg af evt. rester med mere. Alt sammen noget, der traditionelt er ressourcekrævende for skadeafdelingen.

Den gode nyhed er, at du med hjælp fra Process Factorys løsninger kan automatisere store dele af skadebehandlingen, således at du undgår unødige indtastninger, dobbeltarbejde og fejl. Gevinsten er en mere effektiv og skalerbar forretning med plads til at fokusere på den gode kundeoplevelse.

Motorskadebehandling