B2B integration

         Moderne integration til dine samarbejdspartnere.

Process Factory tilbyder en professionel B2B integration, som sikrer et gnidningsløst samarbejde mellem din virksomhed, jeres kunder og samarbejdspartnere. Dermed er det slut med manuelle processer, som er afhængige af nøglemedarbejderes viden og tilstedeværelse på bestemte tidspunkter af måneden. Vi sørger for afsendelse, formatkonvertering, validering, sikkerhed og aflevering til rette system.

Automatiseret datatransformation

Baggrund

Forsikringsbranchen er kendt for en høj grad af samarbejde mellem forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, kunder, detailbranchen, fagforeninger, leasingselskaber, gruppeordninger, underleverandører med meget, meget mere.

Ofte er der behov for at udveksle data om bestand, præmie, skade, fakturalister, betalinger mv. Der findes i dag ikke en fælles standard for denne form for udveksling, som ofte medfører personafhængige dataudvekslinger i form af excel eller CSV filer, som sendes pr. mail, skal konverteres eller lignende. Det giver sårbare, manuelle processer, som medfører fejl, bøvl, utilstrækkelig sikkerhed og omkostninger.

Vi sørger for

 • Konvertering til/fra alle kendte Formater fx csv, excel, txt, xml
 • Validering af data
 • Sikker udveksling af personfølsomme data
 • Styring af korrekt timing for dataudvekslingen
 • Opsætning og konfigurering af dataudvekslingen

Jeres gevinster

 • Professionelt samarbejde
 • Skalerbarhed
 • Ingen personafhængighed
 • Hurtig implementering af nye samarbejder og nye kunder
 • Ingen manuelle processer
 • Samtidig opdatering af kundedatabaser
 • Ingen behov for at udvikle specifikke løsninger til speciifikke samarbejdspartnere.

Hvad kræver det?

Vi skal have mulighed for at få adgang til jeres data på gængs vis enten ved at læse og aflevere via mail, ftp server, webservices eller lignende. Derfra klarer vi resten.