EDI Panthaverdeklarationer

Nyd godt af vores erfaring med EDI aftalerne

Forsikring & Pensions EDI-løsning anvendes af forsikringsselskaberne, når de skal have oplysninger om evt. pant i forsikrede objekter. Dette er muligt, da panthavere kan notere en panthaverdeklaration hos forsikringsselskaberne via Forsikring & Pensions løsning.

Som udgangspunkt stiller Forsikring og Pension en Web-EDI løsning til rådighed, som afstedkommer manuelle processer hos forsikringsselskabet. Imidlertid er der gode muligheder for at automatisere dette arbejde ved at etablere en direkte integration til egne forsikringssystemer som blandt andet omfatter match mellem panthaverdeklarationer og de forsikrede objekter, accept/afvisning af panthaverdeklarationer og afmelding af panthaverdeklarationer.

Process Factory har mange års erfaring med at hjælpe forsikringsselskaber til at etablere digitale løsninger til håndtering af panthaverdeklarationer, som både skaber kvalitet i kundebetjeningen og en mere effektiv forsikringsdrift.

Vi sørger samtidig for konverteringen fra EDIfact til jeres foretrukne in-house formater.

EDI Pant