EDI Regres

Digitalisering af EDI aftalerne giver en effektiv skadebehandling

Forsikring & Pensions EDI Regres-løsning anvendes af forsikringsselskaberne, når de skal udveksle oplysninger om autoskader. Det gælder når skyldsspørgsmålet skal fordeles imellem indblandede parter og når der skal udveksles oplysninger omkring skaden fx om skadeudgiften, uheldsstedet, køretøjet og de involverede parter.
Som udgangspunkt stiller Forsikring og Pension en Web-EDI løsning til rådighed, som afstedkommer manuelle processer hos forsikringsselskabet. Imidlertid er der gode muligheder for at automatisere dette arbejde ved at etablere en direkte integration til egne forsikringssystemer som blandt andet omfatter etablering af match og behandling af indgående/udgående regresbeskeder.

Process Factory har mange års erfaring med at hjælpe forsikringsselskaber til at etablere digitale regresløsninger, som både skaber kvalitet i kundebetjeningen og en mere effektiv forsikringsdrift.

Vi sørger samtidig for konverteringen fra EDIfact til jeres foretrukne in-house formater.

EDI Regres