EDI Opsigelse

Få fordelene af automatisering af EDI aftalerne

Forsikring & Pensions EDI Opsigelse-løsning anvendes af forsikringsselskaberne til udveksling af elektroniske opsigelser af forsikringer selskaberne imellem.
Som udgangspunkt stiller Forsikring og Pension en Web-EDI løsning til rådighed, som afstedkommer manuelle processer hos forsikringsselskabet. Imidlertid er der gode muligheder for at automatisere dette arbejde ved at etablere en direkte integration til egne forsikringssystemer som blandt andet omfatter etablering af match og acceptregler for indgående opsigelser samt styring af udgående opsigelser og bonusforespørgsler.

Process Factory har markedets dybeste erfaring med at hjælpe forsikringsselskaber til at etablere digitale opsigelsesløsninger, som både skaber kvalitet i kundebetjeningen og en mere effektiv forsikringsdrift.

Vi sørger samtidig for konverteringen fra EDIfact til jeres foretrukne in-house formater.

EDI Opsigelse