Forsikringssystemer

         Direkte integration mellem forsikringssystem og 3. parts systemer.

Process Factory kan hjælpe dig med at skabe en direkte integration mellem jeres forsikringssystem og alle de eksterne services, der er relevante for den danske forsikringsbranche. Herved får I muligheden for at optimere jeres arbejdsgange og effektivere jeres forretning.

Afhængigt af jeres konkrete behov kan vi hjælpe med alle elementer af integrationen lige fra en sikker transport af data, der lever op til de stadigt stigende krav fra EU og datatilsynet, over konvertering af formater, så data integreres bedst muligt i jeres forsikringssystem og til en fuldt automatiseret proces, som fjerner manuelle processer og reducerer spild.

Elementer i direkte integration mellem forsikringssystemer og eksterne services

Uanset hvilket forsikringssystem I har, kan vi udvikle skræddersyede løsninger, der passer til jer. I fortæller os, hvad jeres behov er, og vi analyserer os i fællesskab frem til den bedste løsning med afsæt i jeres behov og med særligt hensyn til jeres processer.

Når vi er enige om den bedste løsning, udvikler og implementerer vi den for jer og hjælper også med kvalitetssikringen og den organisatoriske forankring gennem uddannelse og workshops.

Kort beskrivelse af integrationerne

Simple integrationer

AWS opslag
Etablering af opslag i AWS fra forsikringssystem eller portal, således at adresseoplysninger hentes direkte fra det centrale adresse register.
CPR opslag
Etablering af cpr opslag fra forsikringssystem eller portal, således at navne- og adresseoplysninger hentes fra cpr registeret.
Experian (RKI)
Etablering af kald til Experian fra forsikringssystem eller portal, således at RKI status returneres og der evt. kan indbygges logik omkring håndtering af kunder med en given RKI status.

NemID
Etablering af NemID fra portal, således at korrekt identifikation af kunden sikres i relevante selvbetjeningssituationer.
BBR
Etablering af kald til BBR, således at bygningsoplysninger mv. kan returneres.
NemHandel
Etablering af muligheden for at afsende digitale fakturaer direkte fra forsikringssystemet via NemHandel.

Kunde og betaling

EDI Opsigelse
Etablering af match og acceptregler for indgående opsigelser samt styring af udgående opsigelser og bonusforespørgsler.
CPR opdatering
Etablering af modtagelse af daglige tilmeldinger/afmeldinger af nye kunder og adresseændringer direkte i forsikringssystemet.
Nets/BS
Etablering af tilmeldinger/afmeldinger af betalingsaftaler samt månedlige opkrævninger. Efterbehandling af tilbagemelding fra Nets vedrørende betalingsstatus.
Nets/Udbetaling
Etablering af udbetaling via Nets OverførelsesService. Efterbehandling af overførelseskvittering.
E-boks
Etablering af levering af dokumenter til E-boks.

Auto

Sortliste
Etablering af indlæsning/opdatering samt tilmeldinger/afmeldinger til sortlistekartoteket.
Autoit
Etablering af indlæsning af bilmodeloplysninger fra Autoit inkl. daglige opdateringer af nye bilmodeller
Det vil være muligt at tilknytte priskategorier til bilmodellerne.
EDI Pant
Etablering af match mellem panthaverdeklarationer og de forsikrede objekter, accept/afvisning af panthaverdeklarationer og afmelding af panthaverdeklarationer.
DMR
Etablering af import tilgange/afgange/tekniske ændringer fra DMR
Etablering af eksport af selskabsskifter/ophør/skadeblokeringer til DMR
Etablering af anmodningsservice til håndtering af anmodningerforespørgsler baseret på dynamiske regler.
Etablering af frontend til online opslag direkte i forsikringssystem.

Police

EDI Skadehistorik
Etablering af integration til online-løsning til udveksling af skadehistorik på erhvervs- og landbrugsforsikringer.

Skade

EASY
Etablering af match af EASY anmeldelser for arbejdsskader herunder automatisk oprettelse af skader og notifikationer.
SeSag
Etablering af match af løbende sagsdokumenter og notifikationer fra SeSag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Automatisk tilknytning til igangværende skadesager.
Autotaks
Etablering af match af autotaksrapporter og forsikring/skader samt indlæsning af rapporter.
Det er muligt at etablere en automatisk oprettelse af skader og automatisk betaling af straksafregninger.
EDI Regres
Etablering af modtagelse/afsendelse af EDI regresbeskeder.
Det er muligt at etablere en automatisk skadebehandling baseret på baggrund af EDI regresbeskeder herunder fx automatisk oprettelse af skader, automatisk anerkendelse og automatisk betaling.
Scalepoint/Skadeoprettelse
Etablering af overførsel af skadedata fra forsikringssystemet til Scalepoint.
Scalepoint/Betalinger
Etablering af modtagelse af betalingsdata fra Scalepoint til forsikringssystemet.