Udvalgte projekt cases

Siden 2007 har vi samarbejdet med danske forsikringsselskaber. Det betyder, at vi har mange års erfaring med at udvikle IT-løsninger, som tager højde for branchens aktører, værdikæde og forretningsprocesser.

Nedenfor kan du se et udvalg af konkrete cases, som vi har løst for vores kunder. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med dine projekter.

Case

Kundens situation

Process Factorys værdiskabelse

Etablering af split ved flere forsikringssystemer

 • Implementering af nyt internt forsikringssystem
 • Samtidig anvendelse af eksisterende systemer
 • Ønske om minimal påvirkning af eksisterende setup
 • Erfaring med at udvikle split-løsninger for danske forsikringsselskaber (fx i forbindelse med flere agenturer, brands og systemer)
 • Design og udvikling af split-løsning, der sikrer moderne og fremtidssikret kommunikation med nyt forsikringssystem. Samt leverer beskeder til eksisterende system i aftalt in-house format
 • Serviceaftale med løbende vedligeholdelse

Skadehistorikløsning

 • Ønske om at anvende Forsikring og Pensions skadehistorikløsning
 • Mangeårigt samarbejde med Forsikring og Pension og dyb viden om branchens øvrige EDI-løsninger og processer
 • Foranalyse indeholdende kravanalyse og fastlæggelse af design
 • Udvikling af skadehistorikløsning, der indeholder brugergrænseflade til afsendelse af og opfølgning på udgående forespørgsler, service til automatisk besvarelse af indgående forespørgsler samt – efter aftale – levering af data, dokumenter og updates til forsikringssystem
 • Serviceaftale med løbende vedligeholdelse

Arbejdsskadeløsning

 • Digital strategi
 • Ønske om at automatisere arbejdsskadeprocesser
 • Erfaring med skadeprocesser og EASY-anmeldelser
 • Erfaring med grænseflader til Arbejdsmarkedets Erhverssikring
 • Foranalyse indeholdende kravanalyse og fastlæggelse af design
 • Udvikling af løsning til automatisk behandling af arbejdsskader, hvilket blandt andet indebærer match med kundeportefølje, registrerede skader og skadelidte samt identifikation af bagatelskader
 • Serviceaftale med løbende vedligeholdelse

Automatisk regresbehandling

 • Ønske om at effektivisere og automatisere skadebehandlingen
 • Krav om FTE-besparelser
 • Indgående kendskab til Forsikring og Pensions EDI-aftaler
 • Erfaring med skadeprocesser
 • Foranalyse indeholdende kravanalyse og fastlæggelse af design
 • Udvikling af regres-løsning, der blandt andet sikrer automatisk oprettelse af skader, indhentelse af anmeldelse, anerkendelse (hvis enighed om skyld), betaling af autotaksrapporter og opkrævning af selvrisiko mv.
 • Serviceaftale med løbende vedligeholdelse