Skip to main content
Cases

Løsningen til et velfungerende partnerskab

Robuste partnerskaber med gnidningsfri salgsprocesser, der giver glade kunder og forhandlere.

Strategiske partnerskaber er en populær vækstmodel for forsikringsselskaber i den danske forsikringsbranche.

Mange selskaber har de seneste år indgået partnerskaber med f.eks. bilforhandlere, banker, og forsikringsagenturer for at få adgang til nye kundesegmenter.

Et succesfuldt samarbejde forudsætter robuste og automatiserede samarbejdsprocesser både på det praktiske og det tekniske plan. Processerne skal håndtere tredjepartsintegrationer til f.eks. DMR og intern dataudveksling mellem hovedselskabet og partnerne.

Udfordringen

Drejer partnerskabet sig om køretøjsforsikringer, er det helt essentielt at have styr på alle forretningsprocesserne og DMR-certifikatet, så selskabernes kunder ikke risikerer en rød afmelding, og partnerne ikke indtegner uønskede køretøjer.

Konfigurationen af anmodningsprocessen er vigtig, fordi den bestemmer hvilke forsikringer, partnerne kan indtegne.

DMR-certifikatet er adgangsbiletten til at kommunikere med DMR, men brug af certifikatet giver samtidigt adgang til kundernes persondata. Det er problematisk for datasikkerhed og GDPR-krav.

Der er derfor behov for en alternativ måde, hvorpå partnerne kan kommunikere med DMR uden at gå på kompromis med datasikkerhed.

PROCESS FACTORYS ANSVARSOMRÅDER

 • Behovsanalyse
 • Løsningsdesign
 • Kravspecifikation
 • Udvikling
 • Produktionssætning
 • Vedligeholdelse og optimering

Udfordringen er at etablere effektive kommunikationsprocesser mellem DMR og partnerne, som 1) ikke går på kompromis med sikkerheden af persondata, 2) sikrer korrekt fordeling af filer mellem partnerne og 3) etablerer funktionelle og automatiserede anmodningsprocesser.

Sverige - Kom hurtigt fra start og spar tid

Sådan løser vi udfordringen

Process Factorys DMR partnerløsning faciliterer effektive og rentable strategiske partnerskaber.

Løsningen etablerer og vedligeholder automatiske DMR-processer, certifikater og sikkerhed. Den etablerer også driftsstabile processer til fordeling af forretningskritisk data mellem selskaberne og deres partnere.

DMR Partnerløsningen løser tre hovedproblematikker: Fuld kontrol over anmodningsprocessen, sikker håndtering af forretningsdata, og intern datafordeling, som understøtter forretningen.

Illustration of Process Factorys DMR Partnership Application

Fuld kontrol over anmodningsprocessen

Løsningens anmodningsservice baserer sig på en regelmotor, der kontrollerer indtegningen af køretøjer og DFIM tjek, så tilgangen matcher selskabets og partnernes strategi. Der er mulighed for både globale og individuelle konfigurationer.

Dette giver en god brugeroplevelse for både kunder og forhandlere, da de hurtigt og automatisk kan få svar på nye forsikringsanmodninger.

Bedre kontrol over forsikringstilgange reducerer ligeledes driftsomkostninger.

Hvad tilbyder Process Factory

Resultater

 • Færre fejlkilder ved håndtering af DMR-integrationer
 • Foregribelse af mulige problemer i partnerskabet
 • Sikker håndtering af GDPR/persondata
 • Facilitering af vækst i forsikringsportefølje
 • Online håndtering af anmodninger
 • Anmodningsreglerne tilpasset kundens behov
 • Facilitering af vellykkede partnerskaber
 • Kunden får mere gavn af deres strategiske partnerskaber
 • Øget kundeportefølje

Det Digitale Motorregister (DMR)

Process Factory arbejder kontinuerligt med DMR området, og har gjort det siden det erstattede Centralregistret for Motorkøretøjer, CRM, tilbage i 2012.

Vi er jævnligt i dialog med SKAT omkring ændringer på området, og vi har udviklet vores DMR partnerløsning på baggrund af vores netværk og specialistviden om feltet.

Sikker håndtering af forretningsdata

DMR partnerløsningen sørger for, at hver enkelt partner kun får adgang til data, der vedrører deres egen forretning.

Sikkerheden er i højsædet for DMR integrationen, og hele processen er automatiseret. Det fører til store tidsbesparelser og en bedre brugeroplevelse, uden at gå på kompromis med sikkerheden af persondata.

Intern datafordeling, som understøtter forretningen

Process Factorys løsning sørger for at data bliver fordelt mellem hovedselskabet og alle relevante partnere baseret på forretningslogikken. Det er muligt at differentiere forretningsreglerne, så hver partner får den optimale understøttelse.

Fordeling af filer fra SKAT, f.eks. forsikringstilgange, foregår hurtigt og med automatisk fejlhåndtering.

Vedligeholdelse og optimering

Process Factory skaber forsat tryghed for kunden gennem vedligeholdelse og optimering af løsningen, og sikrer effektiv og stabil drift på trods af ændringer i branchen og kundens systemlandskab.