Skip to main content
cases

Optimering af motorregres i Skandinavien

Trafikuheld kan føre til rigtig meget administrativt arbejde for forsikringsselskaber, ikke mindst i form af motorregressager. Diskussioner af skyld og udsendelse af krav kan hurtigt blive til mange beskeder frem og tilbage – og mange arbejdstimer.

Fælles for Danmark, Sverige og Norge er, at der på tværs af forsikringsbranchen i hvert land er indgået aftaler mellem selskaberne, der skal bidrage til en effektiv og ensartet hjælp til kunder og skadelidte. Aftalerne er i forskellig grad understøttet af fælles praksis og fælles branchesystemer.

Uanset samarbejdet ligger der stadig en stor opgave på det enkelte selskabs skuldre, når det kommer til at understøtte de interne processer. Arbejdsprocesserne kan håndteres manuelt. Der skal imidlertid ikke mange skader til, førend det kan betale sig at gå efter en automatiseret løsning.

Process Factorys specialister har arbejdet med integrationsløsninger i alle tre skandinaviske lande. Det betyder, at I kan trække på vores erfaring uanset, om I ønsker at optimere jeres skadebehandling i et af de tre lande, eller på tværs af dem.

Danmark - Fuld automatisering af motorregres

I Danmark benytter alle selskaber den fælles EDI-løsning, som brancheorganisationen F&P har udviklet. Gennem F&Ps regresløsning udveksler selskaberne beskeder med krav, afvisninger, betalinger mv., men det er op til selskaberne at systemunderstøtte de interne motorregres-processer. Og her er der betydelige gevinster at hente.

Process Factory har blandt andet udviklet løsninger til vores kunder, som automatiserer væsentlige og tidskrævende arbejdsprocesser. Det gælder f.eks. indhentelse af anmeldelser, indhentning af taksatorrapporter, automatiske anerkendelsesregler og afregninger.

Sverige - Kom hurtigt fra start og spar tid

Motorregres er mindre systemunderstøttet i Sverige end i Danmark, og der findes ikke én fælles løsning for alle selskaber. I stedet findes der forskellige skabeloner, som mange selskaber benytter sig af, f.eks. regresaftaler og ÅÖ aftaler.

Process Factorys rolle på det svenske marked er – ligesom på det danske – at automatisere og berige processerne omkring disse løsninger. Vi kan f.eks. hjælpe regressagerne godt fra start ved automatisk at præudfylde data, og give mulighed of at afsende beskeder på alle tidspunkter af døgnet. Vi hjælper desuden med at optimere regelmotorer og interne forretningsunderstøttende processer.

Norge - Ny fællesløsning

I Norge tilbyder Trafikkforsikringsforeningen (TFF) en regresløsning, Skadehub. Dette system indsamler og understøtter informationsudveksling mellem de tilmeldte selskaber, og sender krav videre til det relevante selskab. Det fungerer som en fællesløsning for markedet på samme måde som i Danmark, men baseret på en nyere teknologi.

Process Factory kan bistå med både forretningsanalysen, den praktiske integration til Skadehub og understøttelse af de interne skadebehandlingsprocesser.

Måste berätta för dig att Smart Regress är det enskilt BÄSTA program som vi har och sparar otroligt mycket tid. Flera handläggare anser att det sparar minst 80% av den tid som behövdes tidigare för att skicka regresser.

Hans-Olof AmrénGjensidige Sverige

Hvad tilbyder Process Factory

Der er væsentlige forskelle på, hvordan regresprocesserne fungerer i de enkelte markeder, men behovet hos vores kunder er det samme: optimerede, digitale processer for motorregres, der sparer tid og penge.

Process Factory har integrationsspecialister med erfaring i sammenhængen mellem regresløsningerne og selskabernes forsikringssystemer i de tre skandinaviske lande. Dermed er vi en samarbejdspartner, der kan rejse sammen med jer og sikre synergier på tværs af landegrænserne.

Resultater

  • Automatiserede motorregres processer
  • Berigede integrationer der understøtter forretningsudvikling
  • Adgang til eksperter i de lokale markeder
  • En løsning, der er tilpasset jeres systemlandskab og behov på tværs af de skandinaviske lande
  • Rådgivning om etablering på de respektive markeder
  • Hurtig respons tid i kommunikation med kunder
  • Simplere arbejdsprocesser for jeres medarbejdere