ADMINISTRATION AF DET SVENSKE VÄGTRAFIKREGISTRET

Automatisering af VTR-transaktioner og intern fordeling af återrapporter på tværs af underselskaber.

Process Factory har tidligere erfaring fra at udvikle løsninger, der automatiserer alle rapporter til Vägtrafikregistret (VTR), og splitter återrapporter internt mellem underselskaber og brands.

Vi kan reducere driftsomkostninger og øge driftsstabilitet gennem automatisk fejlhåndtering, og gøre det muligt for vores kunder at udvide deres forretning på det svenske marked.

ADMINISTRATION AF DET SVENSKE VÄGTRAFIK-REGISTRET

Automatisering af VTR-transaktioner og intern fordeling af återrapporter på tværs af underselskaber.

Process Factory har tidligere erfaring fra at udvikle løsninger, der automatiserer alle rapporter til Vägtrafikregistret (VTR), og splitter återrapporter internt mellem underselskaber og brands.

Vi kan reducere driftsomkostninger og øge driftsstabilitet gennem automatisk fejlhåndtering, og gøre det muligt for vores kunder at udvide deres forretning på det svenske marked.

UDFORDRINGEN

Den daglige drift af køretøjsforsikringer i Sverige involverer mange rapporter til og fra VTR omkring ændringer, f.eks. ved selskabsskifte eller indberettede skader.

Kald mod og återrapporter fra VTR bliver registreret under en selskabskode, som hovedselskabet og alle underselskaber deler. Det betyder at VTR opfatter dem som et selskab, hvilket kan medføre fejl ved f.eks. interne selskabsskifter, hvor afgangen og tilgangen ikke bliver registret korrekt.

Tidligere kunder oplevede yderligere problemer med koordinering og godkendelse af bevisdato, fejl i registrering af forsikringstagers betalinger, og manglende eller ukorrekt sortering af återrapporter.

Dette førte til et unødvendigt højt antal kald mod VTR, og hvert eneste kald koster penge.

Fejlene blev løst ved ressourcekrævende manuel oprydning, som også medfører en gradvis stigning i driftsomkostninger ved vækst i porteføljen af køretøjsforsikringer.

PROCESS FACTORYS ANSVARSOMRÅDER

 • Behovsanalyse
 • Løsningsdesign
 • Kravspecifikation
 • Udvikling
 • Produktionssætning
 • Vedligeholdelse og optimering

Kunden havde et ønske om at udvide deres køretøjsportefølje. Derfor udviklede vi en modulløsning, der automatiserer rapporter til og fra VTR og reducerer driftsomkostninger, så kunden kan vækste uden at skulle kæmpe med bøvlede manuelle forretningsprocesser.

SÅDAN LØSER VI UDFORDRINGEN

Process Factory fandt gennem analyse og dialog med kunden frem til, at løsningen skulle have to hovedfunktioner: Administration af kald mod og återrapporter fra VTR, og effektiv fordeling af data mellem underselskaberne internt i koncernen.

Derfor udviklede vi et nyt modul, som alle VTR-batchfiler bliver filtreret igennem, før de bliver videresendt til det relevante underselskab.

PROCESSER FØR LØSNINGEN

Illustration af integrationer til Vägtrafikregistret uden Process Factorys løsning

Før Process Factorys løsning udvekslede hvert underselskab selv data direkte med VTR. Dette førte til fejl ved koncerninterne selskabsskifter, dyre manuelle fejlhåndteringsprocesser, og unødvendige eller gentagende kald mod VTR.

PROCESSER EFTER LØSNINGEN

Illustration af Process Factorys løsning til administration af Vägtrafikregistret

Denne modulløsning samler alt data vedrørende køretøjsforsikringer fra underselskaberne og koordinerer automatisk forsikringsændringer mellem dem. Dermed minimeres risikoen for fejl ved koncerninterne selskabsskifter.

RESULTATER

 • Færre kald mod VTR = økonomisk gevinst
 • Genbrug af tidligere skadeopkald
 • Automatisk intern fordeling af återrapporter
 • Facilitering af vækst i forsikringsportefølje
 • Reduktion af fejl ved selskabsskifte internt i koncernen
 • Reduktion af betalingsfejl
 • Øget produktivitet
 • Færre driftsomkostninger
 • Øget driftsstabilitet

VEDLIGEHOLDELSE OG OPTIMERING

Process Factory skaber forsat tryghed for kunden gennem vedligeholdelse og optimering af løsningen, og sikrer effektiv og stabil drift på trods af ændringer i branchen og kundens systemlandskab.

Hvordan fungerer det?

Vi har kompetencerne til at designe en løsning til jeres unikke behov, og erfaring med bl.a. at udvikle følgende funktioner:

Indhentning af batchfiler fra VTR, som finder sted en gang i døgnet for selskabskoden. Efterfølgende bliver återrapporterne automatisk fordelt ud til de relevante underselskaber eller brands.

Et modul, som reducerer antallet af transaktioner mellem hovedselskabet og VTR, ved at undgå gentagelser og kun videresende nødvendige rapporter.

En cache-løsning, som reducerer driftsomkostninger yderligere, ved at genbruge kald om skade fra tidligere samme dag.

Hvad er fordelene?

Process Factory kan automatisere dataudvekslingen internt i koncernen, og gøre hverdagen lettere for medarbejderne ved at fjerne tidskrævende manuelle opgaver.

Vi kan reducere driftsomkostninger ved at mindske antallet af kald mod VTR. En reduktion i antallet af fejl fører ligeledes til en forbedret driftsstabilitet.

Process Factory har tidligere erfaring med at udvikle et stabilt og omkostningseffektivt grundlag for, at vores kunder kan udvide deres svenske køretøjsporteføljer.

PROCESSER FØR LØSNINGEN

Illustration af integrationer til Vägtrafikregistret uden Process Factorys løsning

Før Process Factorys løsning udvekslede hvert underselskab selv data direkte med VTR. Dette førte til fejl ved koncerninterne selskabsskifter, dyre manuelle fejlhåndteringsprocesser, og unødvendige eller gentagende kald mod VTR.

PROCESSER EFTER LØSNINGEN

Illustration af Process Factorys løsning til administration af Vägtrafikregistret

Denne modulløsning samler alt data vedrørende køretøjsforsikringer fra underselskaberne og koordinerer automatisk forsikringsændringer mellem dem. Dermed minimeres risikoen for fejl ved koncerninterne selskabsskifter.

Hvordan fungerer det?

Vi har kompetencerne til at designe en løsning til jeres unikke behov, og erfaring med bl.a. at udvikle følgende funktioner:

Indhentning af batchfiler fra VTR, som finder sted en gang i døgnet for selskabskoden. Efterfølgende bliver återrapporterne automatisk fordelt ud til de relevante underselskaber eller brands.

Et modul, som reducerer antallet af transaktioner mellem hovedselskabet og VTR, ved at undgå gentagelser og kun videresende nødvendige rapporter.

En cache-løsning, som reducerer driftsomkostninger yderligere, ved at genbruge kald om skade fra tidligere samme dag.

Hvad er fordelene?

Process Factory kan automatisere dataudvekslingen internt i koncernen, og gøre hverdagen lettere for medarbejderne ved at fjerne tidskrævende manuelle opgaver.

Vi kan reducere driftsomkostninger ved at mindske antallet af kald mod VTR. En reduktion i antallet af fejl fører ligeledes til en forbedret driftsstabilitet.

Process Factory har tidligere erfaring med at udvikle et stabilt og omkostningseffektivt grundlag for, at vores kunder kan udvide deres svenske køretøjsporteføljer.

RESULTATER

 • Færre kald mod VTR = økonomisk gevinst
 • Genbrug af tidligere skadeopkald
 • Automatisk intern fordeling af återrapporter
 • Facilitering af vækst i forsikringsportefølje
 • Reduktion af fejl ved selskabsskifte internt i koncernen
 • Reduktion af betalingsfejl
 • Øget produktivitet
 • Færre driftsomkostninger
 • Øget driftsstabilitet

VEDLIGEHOLDELSE OG OPTIMERING

Process Factory skaber forsat tryghed for kunden gennem vedligeholdelse og optimering af løsningen, og sikrer effektiv og stabil drift på trods af ændringer i branchen og kundens systemlandskab.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Har dit selskab brug for at automatisere kritiske IT-processer, eller drømmer du om at rykke ind på det svenske marked?

Vi kan også udvikle en løsning til lige præcis dine udfordringer, og få dit selskab godt på vej mod en mere automatiseret, digitaliseret og optimeret hverdag, som kan hjælpe dig i mål med dit næste IT-projekt.

Kom forbi vores kontor til en uformel snak om dine muligheder, eller kontakt os her.

VÄGTRAFIKREGISTRET (VTR)

Alle informationer om indregistrerede køretøjer, kørekortindehavere mv. i Sverige findes i det centrale motorregister i Sverige, Vägtrafikregistret (VTR), som forvaltes af Transportstyrelsen.

Forsikringsselskaber benytter VTR til at holde styr på, hvilke risici der er forsikret i systemet, og deler rapporter om ændringer i deres egne forsikringer. Det er f.eks. rapporter om avställninger (stilstand), påställninger (afslutning af stilstand), tilmeldinger, afgange og indberetning af skader.

VTR er et kæmpe netværk med Trafiksäkerhetsföreningen (TFF), Bilprovningen, Bilförsäljare (bilsælgere) og Försäkringsbolagen (forsikringsselskaber) som de væsentligste aktører.

Link til transportstyrelsen
Link til Trafiksäkerhetsföreningen
Link til transportstyrelsen
Link til Trafiksäkerhetsföreningen