Skip to main content

Privatlivspolitik

Hos Process Factory prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af.

Vi er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, partneres og medarbejderes data, herunder personlige data.

Beskyttelse af personlige data er afgørende for os, og vi arbejder løbende på at sikre overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

 

1. Dataansvar

I visse tilfælde er Process Factory dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Vores oplysninger er følgende:

Process Factory
CVR: 30905970
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 1. Sal
1620 København V

E-mail: info@process-factory.dk
Tlf.: (+45) 93 95 90 60

 

2. Process Factory som databehandler

Når Process Factory behandler personoplysninger i forbindelse med levering af konsulentydelser, er vi databehandlere, da vi behandler personoplysninger på vegne af vores kunder og i overensstemmelse med kundens instrukser. Kunden og Process Factory indgår en databehandleraftale, der indeholder instruktioner, vilkår og betingelser for Process Factorys behandling af personoplysninger.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om Process Factorys behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig. Nedenfor kan du finde flere oplysninger om dette.

 

3. Formål med behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde kontrakter med kunden. Behandlingen er også nødvendig for at Process Factory kan forfølge sine legitime interesser i at kunne administrere kontrakter, fakturere og evaluere kundeforholdet, administrere og vedligeholde IT-systemer, administrere og styre vores hjemmeside, systemer og applikationer, statistik og forretningsudvikling, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

 

4. Sikkerhed

Datasikkerhed er en høj prioritet hos Process Factory. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed, og vi baserer vores arbejde på internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre databeskyttelse af kundedata, personlige data og andre fortrolige data. Vi foretager regelmæssige interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og overholdelsen af politikker og foranstaltninger.

Vi benytter lejlighedsvis andre tredjeparter, f.eks. underleverandører, i forbindelse med levering af vores tjenester. Sådanne tredjeparter kan få adgang til personoplysninger, så de kan levere den aftalte tjenesteydelse. Process Factory indgår databeskyttelsesaftaler, der er nødvendige for at sikre, at der er sikkerhed til at beskytte data og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Process Factory bruger også underdatabehandlere som en del af vores daglige it-drift. Det betyder, at personoplysninger behandles af Process Factorys underdatabehandlere. Disse underdatabehandlere er placeret i EU. Der findes databehandleraftaler mellem Process Factory og alle underdatabehandlere for at sikre, at al behandling finder sted i overensstemmelse med Process Factorys instruktioner og er underlagt de nødvendige sikkerhedskrav.

 

5. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

 

6. Videregivelse til tredjeparter

Personoplysninger kan videregives til underleverandører, der er direkte involveret i projektet for kunden. Kunden oplyses herom forud for aftaleindgåelsen.

 

7. Tredjelande

Process Factory overfører ikke personoplysninger til tredjelande, og vores underleverandør har datacenter i Danmark.

 

8. Brug af cookies på vores websteder

Vi bruger cookies på vores websteder for at optimere brugeroplevelsen. Læs mere om vores cookiepolitik her.

 

8.1 Tracking af Besøgende og LinkedIn Opslag

På Process Factorys hjemmeside bruger vi Google Analytics, Jetpack, Site Kit, og Buffer til at indsamle anonyme data om besøgendes adfærd og evaluere præstationen af vores LinkedIn-opslag.

Google Analytics og Jetpack: Vi indsamler data om besøgendes aktiviteter på vores websteder. Læs mere om Google Analytics og Jetpack.

Site Kit: Vi anvender Site Kit til at integrere og behandle Google Analytics-data. Læs mere på Site Kits officielle hjemmeside.

Buffer: Vi bruger Buffer til at indsamle data om vores LinkedIn-opslag. Buffer leverer indsigt i opslagenes ydeevne uden at indsamle personligt identificerbare oplysninger. Læs mere i Buffers privatlivspolitik.

Disse værktøjer anvender cookies. Ved at fortsætte med at bruge vores hjemmeside og interagere med vores LinkedIn-opslag accepterer du brugen af disse teknologier i overensstemmelse med vores cookiepolitik og privatlivspolitik.

 

9. Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du visse rettigheder i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning. Dine rettigheder kan sammenfattes som følger:

Den registreredes ret til adgang. Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger om dig, som vi behandler.

Retten til at få ukorrekte personoplysninger berigtiget. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet uden unødig forsinkelse.

Retten til at få personoplysninger slettet. Du har ret til at få dine personoplysninger slettet på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor vores almindelige sletning finder sted, hvis det er relevant.

Retten til begrænsning af databehandlingen. Du har ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger, hvor det er relevant. I sådanne tilfælde må vi kun behandle dine data med dit samtykke eller i nogle meget specifikke situationer som beskrevet i den generelle databeskyttelsesforordning.

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, hvis vores behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) og f). I sådanne tilfælde må vi vi må kun behandle dine personoplysninger, hvis vi kan påvise tvingende legitime grunde til at gøre det.

Retten til dataportabilitet. Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også anmode om, at vi uhindret overfører dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

For yderligere oplysninger om dine rettigheder som registreret henvises til Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk), hvor du kan finde yderligere retningslinjer.

Når vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du bedes kontakte os for at tilbagekalde samtykket til vores behandling af dine personoplysninger.

 

10. Klager

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med oplysninger om din klage til info@process-factory.dk. Vi vil behandle din klage og vende tilbage til dig.

Du har også ret til at indgive en klage over dine rettigheder og Process Factorys behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. For yderligere oplysninger om, hvordan du indgiver en klage til Datatilsynet, se deres websted: www.datatilsynet.dk.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: (+45) 33 19 32 00

 

11. Lovpligtige regler

De gældende lovregler for Process Factorys behandling af dine personoplysninger kan findes i: