Skip to main content

Vejen til et vellykket systemskifte

Databehandling er en stor del af at være forsikringsselskab. Kunderegistreringer, skadeanmeldelser, regressager m.m. kræver alle specifikke datahåndteringsprocesser, der sikrer at data kan bearbejdes sikkert af både interne og eksterne systemer.

Det er et komplekst foretagende under de bedste omstændigheder, men det bliver endnu mere kompliceret, når et forsikringssystem skal udskiftes eller opgraderes. Her er der behov for en ny strategi for datamigrering og -behandling.

Heldigvis har Process Factory erfaring fra at hjælpe selskaber vellykket igennem systemskifter.

Udfordringen

Den største udfordring ved at gå fra et system til et andet, er at gøre det på en måde, hvor kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere ikke bliver negativt påvirket af skiftet.

Hvis dataprocesserne ikke er på plads, kan sagsbehandlere rende ind i lange lister med sager og fejlrettelser, der skal behandles manuelt. Det er tidskrævende og dyrt. For at undgå dette, er det nødvendigt at etablere robuste processer, hvor gamle og nye systemer kan fungere side om side i overgangsfasen. Strategi for datamigrerings skal medtænkes, eksterne integrationer skal kobles på det nye system, og der er behov for regelmæssige tests af de nye dataprocesser.

For at kunderne ikke skal blive påvirket af ændringerne, er der behov for fuld understøttelse af forretningsprocesserne i overgangsfasen. De skal tilpasses til de nye systemprocesser og testes, før de bliver produktionssat.

Der kan også være unikke udfordringer i forhold til, om det drejer sig om skift af kernesystem eller opkøb af nye brands eller systemer.

Skift af kernesystemer vil for eksempel kræve en detaljeret strategi for datamigrering fra det gamle system til det nye. For opkøb af eksisterende forretning, derimod, vil der ofte være mere behov for en metode til at konsolidere systemlandskabet effektivt.

PROCESS FACTORYS ANSVARSOMRÅDER

 • Behovsanalyse
 • Løsningsdesign
 • Kravspecifikation
 • Udvikling
 • Produktionssætning
 • Optimering af systemer

Udfordringen ved systemskifter er at finde en løsning hvor kunder, sagsbehandlere og eksterne samarbejdspartnere bliver påvirket mindst muligt af skiftet.

Dette kan opnås ved at tage højde for forretningsprocesser, databehandling, test og tilpasning af eksterne integrationer.

Sådan løser vi udfordringen

Hvad skal der til, for at gøre et systemskifte vellykket? Process Factorys svar på dette er en kombination af de rigtige kompetencer til at kunne realisere den smarteste løsning, en god dialog og solide IT-løsninger, der virker.

Rådgivning baseret på erfaring og resultater

Process Factory har mange års erfaring med forsikringsbranchen, og dermed indgående kendskab til de fleste systemer og processer i branchen.

Vi har også erfaring fra tidligere vellykkede systemskifter, hvor vi både har understøttet forretningsprocesserne og stået for at implementere løsninger til databehandling og integrationer.

I stedet for at genopfinde den dybe tallerken, kan I læne jer op ad vores erfaring, så vi sammen kan udnytte det fulde potentiale af jeres nye systemlandskab.

Resultater

 • Bedre kundeoplevelse
 • Optimerede arbejdsprocesser for sagsbehandlere
 • Gnidningsfri kommunikation med eksterne partnere
 • Bedre arbejdsforhold for medarbejdere
 • Hurtigere systemskifte
 • Fuld udnyttelse af det nye systemlandskab
 • Stabil dataudveksling mellem systemer
 • Optimering og konsolidering af systemer
 • Intet tabt data under systemskifte
 • Upåvirkede tredjepartsintegrationer
 • Detaljeret og professionel dokumentation

OPTIMERING AF SYSTEMER

Process Factory optimerer, konsoliderer og fremtidssikrer det nye systemlandskab, som kunden etablerer sig undervejs i systemskiftet. Dermed kan kunden trygt udforske nye muligheder, og få mest muligt ud af de opgraderede processer.

Et samarbejde, der er helt nede på jorden

Grundet vores dybe rødder i forsikringsbranchen, så taler vores projektledere og udviklere samme sprog som jer.

Vi tilbyder et ligeværdigt samarbejde, hvor vi agerer som en ekstern udvidelse af jeres interne IT-afdeling. Jeres IT-udviklere har også mulighed for at udveksle idéer og løsninger direkte med vores eksperter – udvikler til udvikler.

Den komplekse natur af datahåndtering under systemskifter gør, at der ofte vil opstå uforudsete problemer eller nye behov undervejs i skiftet.

Når det sker, står vi klar til hurtigt at hjælpe jer med at finde den bedste løsning.

Driftsstabile og optimerede digitale løsninger

Process Factory kan lave en løsning, der får jer hurtigere igennem skiftet, men uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vi hjælper jer med, at forretningsprocesserne altid er understøttet.

Vi kan lave en løsning, der agerer som bindeled mellem jeres systemer og eksterne samarbejdspartnere, databaser og institutioner. I får data direkte ind i jeres eget system, hvor vi ligeledes hjælper med at udvikle processer til fordeling af data internt i selskabet.

Når teknikken spiller, er I allerede godt på vej mod et vellykket systemskifte.