Bettina Kyhl indtræder i bestyrelsen: ”Process Factory har et kæmpe vækstpotentiale”

Process Factory er på en vækstrejse, og vi har ambitioner om at være den mest anerkendte specialiserede it-udviklingspartner i den danske forsikringsbranche. Det kræver, at vi forsat vokser både i størrelse, omsætning og produktportefølje.

Som næste skridt på vores vækstrejse, er Bettina Kyhl per 28. februar indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem.

Hun er oprindeligt forsikringsuddannet, men har i mere end 20 år beskæftiget sig med forretningsudvikling indenfor it-branchen hos globale virksomheder som DXC, SAS Institute, Microsoft, Accenture og Cognizant med den finansielle sektor som omdrejningspunkt. I 2020 forlod hun it-branchen til fordel for et spændende og udfordrende job som administrerende direktør for et ejendomsselskab. Hendes nyeste udfordring er at være sparringspartner for Process Factory om vækst og it-løsninger.

”Process Factory har et kæmpe vækstpotentiale. Vi skal have en større rækkevidde på markedet, og for at opnå det, er det vigtigt at finde den rigtige balance mellem salg af SaaS og konsulentydelser.”

Bettina Kyhl, bestyrelsesmedlem

Bettina har tung erfaring med markedsudvikling, herunder outsourcing af it- og forretningsprocesser, salg af komplekse integrations- og migreringsprojekter og strategiske platforme samt større konsulentopgaver. Hun forstår hvordan man samarbejder med den finansielle sektor på direktionsniveau. Bettina deler også vores CEO Susanne Møllegaards påskønnelse af den gensidige tillid, vi igennem mange år har opbygget med vores kunder.

”De stærke relationer til kunderne må ikke gå tabt i udviklingsprocessen, selvom kontaktfladen bliver større,” tilføjer Bettina.

Professionalisme og kommunikation i øjenhøjde skal være med til forsat at skabe gode resultater for kunderne, også når projekterne vokser i størrelse og kompleksitet.

”Process Factory står lige nu i en spændende position som højt specialiseret strategisk it-udviklingspartner for forsikringsselskaber, der agerer i Skandinavien. Vores vision er at påtage os et endnu større ansvar for vores kunders integrationsopgaver. Dette sker gennem udviklingen af Connector Plus, som er en hosted SaaS-platform, der i løbet af 2023 kommer til at samle og strømline vores nuværende integrationsløsninger. På sigt vil platformen omfatte alle forsikringsselskabernes kritiske tredjepartsintegrationer.”

Susanne Møllegaard, CEO

“Bettina Kyhl har en unik indsigt i branchen, og bliver en værdifuld sparringspartner, når det kommer til skalering og optimering af konsulentydelser og markedsføring af den nye platform,” udtaler Susanne Møllegaard.

Desværre må vi ved samme lejlighed også sige farvel til Christian Rosbæk som har været bestyrelsesmedlem siden 2019. Christian har med sin erfaring fra både kunde- og leverandørsiden i it-branchen været en uundværlig sparringspartner for Process Factory, og vi takker for samarbejdet.

Kom hurtigt i gear til et velkørende partnerskab

Der bliver mere fokus på forretningsværdi, når teknikken spiller.

Mange partnerskaber får aldrig rigtigt sluppet håndbremsen. Det skyldes ofte bøvlede processer, uenighed om kundelister og manglende eller omkostningstunge integrationer mellem parternes systemer.

Sådan behøver det dog ikke at være.

Process Factory tilbyder ekspertise og forretningsløsninger, der får teknikken til at spille, så forsikringsselskaberne og deres partnere kan fokusere på at komme i mål med forretningsværdien.

Med OneLogic-suiten fra Process Factory får I løst problematikkerne omkring datadeling, gdpr, driftsstabilitet mv., så I kan komme i mål med en hurtig implementering af nye partnere, aftaler og brands. Samtidig opnår I robuste og effektive samarbejdsprocesser, når det nye partnerskab er i luften.

OneLogic-suiten understøtter blandt andet

  • forretningsprocesser
  • integrationer
  • automatisering
  • regelmotor
  • sikkerhed
  • opslag

Guidewire Certified Associate

It is a great pleasure for Process Factory to announce that two of our accomplished consultants have earned the following designation: Associate Certification – InsuranceSuite 10.0 – Developer.

Process Factory has years of experience in developing systems that support the business processes in P&C insurance companies. In particular, the focus has been on processes that require interaction between insurance applications and external platforms and services. Examples of external platforms and systems are the EDI systems developed by the Danish insurance industry, Scalepoint, and the digital motor register, (DMR).

Agile it-development partner with local market knowledge

“It is Process Factory’s strategy to be an agile and competent development partner for our customers. The Guidewire training and certification should be seen in the light of this,” says Susanne Møllegaard, CEO of Process Factory.

Guidewire is a platform general insurers trust to engage, innovate, and grow efficiently. They combine digital, core, analytics, and AI to deliver a platform as a cloud service, and more than 400 insurers – from new ventures to the largest and most complex in the world – currently run on Guidewire.

Creating value for Guidewire’s Nordic customers

”Process Factory has been an indispensable player for Guidewire, concerning local market content. Their experience and detailed understanding of the market has been instrumental in delivering high-quality results, on time and within budget for our customers.“ says Christian Pedersen, Sales Director Nordic, Guidewire.

“We take pride in understanding our customers’ situation. Knowledge of their systems enables us to understand how best to deliver optimal solutions and allows us to jump in quickly when needed.” says Susanne Møllegaard, “By linking Process Factory’s strong local industry knowledge with the certification, we believe that we can create value for Guidewire’s Nordic customers.”

Klar til indsats mod vanvidskørsel

Folketinget har vedtaget ny lovgivning, som bl.a. skal medvirke til at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel.

Dette medfører behov for, at alle forsikringsselskaber med integration til motorregisteret opdaterer deres DMR-løsninger med nye XML-skemaer.

DMR-løsninger er opdateret

Process Factory har opdateret alle kunders DMR-løsninger til de nye skemaer fra motorregisteret, således at de er klar til den 28.12., hvor Motorstyrelsen lægger den nye release i produktion.

Hermed er alle Process Factorys kunder klar til den nye lovgivning.

Nye muligheder

Motorstyrelsens ændringer udvider DMR-beskederne med en række nye værdier, som bliver tilgængelige pr. 1. marts 2021. Det drejer sig om oplysninger omkring ejer/brugerskifte og leasingaftale herunder blandt andet en angivelse af subleasinggiver.

Process Factory announcing two new clients OneLogic Skadehistorik

Endnu stærkere fællesskab om OneLogic Skadehistorik

Vi er stolte og glade over at kunne byde endnu to kunder velkommen på OneLogic Skadehistorik.

OneLogic Skadehistorik er et eksempel på, at det betaler sig at samarbejde omkring branchens forretningsmæssige infrastruktur frem for at starte helt fra bunden med egenudvikling hver gang.

OneLogic Skadehistorik er en standardløsning, som gør det muligt at tage Forsikring og Pensions fælles infrastruktur i brug. Process Factory står for implementeringen og påtager sig også ansvaret for den løbende drift og videreudvikling. Det minimerer såvel omkostninger som risiko for hvert enkelt selskab, der kan bruge kræfterne på den forretningsmæssige værdi af løsningen.

Vi glæder os til det styrkede fællesskab om OneLogic Skadehistoriks fremtidige udvikling.

Hvis du vil høre mere om, hvordan I får glæde af fællesskabet, er du velkommen til at kontakte os.

Skadehistorik Version 3.0 – nu bliver det vigtigt

Flere og flere selskaber benytter sig af den nye digitale mulighed for at indhente skadehistorik om kunder. Til september går sidste fase i luften. Den omfatter også privat-brancherne – og så er den digitale proces de facto branchens standardproces.

Vi er derfor godt i gang med udviklingen af OneLogic Skadehistorik Version 3.0, så vores kunder kan høste gevinsterne med det samme.

Hvorfor er digital skadehistorik vigtigt?

Digital skadehistorik giver mulighed for her-og-nu at hente nye kunders skadehistorik hos de(t) forsikringsselskab(er), som kunden har været forsikret i de seneste fem år. Og det er vigtig information i forbindelse med indtegningen af en ny kunde.

Det giver et sikkert grundlag for risikovurdering og prissætning, og gør det muligt at give kunden den rigtige pris med det samme.

Da løsningen er digital, er det også muligt at implementere den i digitale kundeprocesser. Det gør visionen om en fuldt digital onboarding af nye kunder opnåelig.

Du finder information om Forsikring og Pensions guide her.

Hvis du vil høre mere om, hvordan I kommer i gang, er du velkommen til at kontakte os.

Digital skadehistorik – er det relevant for jer?

Digital adgang til nye kunders skadehistorik giver en række umiddelbare fordele for de selskaber, der er tilmeldt Forsikring og Pensions løsning:

– Bedre mulighed for at risikovurdere kunder, da police- og skadedata modtages online og on-demand fra kundens tidligere forsikringsselskab(er)
– Større tryghed for kunderne, da de kan få den rigtige pris oplyst med det samme
– Bedre digitale processer, da forespørgslen foregår online og derfor kan integreres i processen

Har I endnu ikke besluttet jer for at gå på Forsikring og Pensions skadehistorik-løsning? Mangler I argumenterne? Eller er I i tvivl om, hvad det vil kræve af jer? Så har du mulighed for at booke en sparring med en af vores eksperter.

Process Factory har været med lige fra første version af digital skadehistorik – og kender F&P guiden i detaljer. Den erfaring kan du trække på, så du undgår de værste faldgruber og får sikkerhed for en effektiv implementering og drift.

Process Factory har derudover udviklet en standard-løsning, ONELOGIC SKADEHISTORIK,, som giver mulighed for en effektiv implementering af digital skadehistorik. Løsningen anvendes i dag af en række danske forsikringsselskaber, hvilket er med til at garantere en effektiv drift og løbende videreudvikling i takt med nye behov.

ONELOGIC SKADEHISTORIK håndterer kommunikationen af svar og forespørgsler til/fra Forsikring & Pension. ONELOGIC SKADEHISTORIK indeholder en brugergrænseflade til forespørgsler og statistik, som umiddelbart kan tages i brug, men giver også mulighed for at integrere forespørgslen i egne systemer med et minimum af belastning af interne it-ressourcer til udvikling og drift.

KONTAKT os på
email: info@process-factory.dk
telefon: (+45) 93 95 90 60

Velfungerende integration til det digitale motorregister – har I det?

En velfungerende integration til det digitale motorregister (DMR) er helt central for selskaber, der ønsker at tilbyde motorforsikring. Samtidigt er det et lukket vidensområde, som det kan være svært at finde information om. Hos Process Factory er vi dagligt i kontakt med DMR og har derfor opbygget en helt unik kompetence på området. Står du derfor med en ineffektiv DMR-løsning eller behov for at etablere en ny DMR-løsning, så kan vi bidrage med værdifuld viden, der sparer jer både tid og penge.

PROJEKTFORSLAG – Optimering af processer, der involverer det digitale motorregister

Udarbejdelse af oplæg, som blandt andet kan indeholde:
– Gennemgang af eksisterende processer
– Identifikation af optimeringsmuligheder
– Løsningsbeskrivelse
– Udarbejdelse af business case

KONTAKT os på
email: info@process-factory.dk
telefon: (+45) 93 95 90 60