Skip to main content

Leaseplan

Mindre administration, mere kundeservice

LeasePlan er et leasingselskab, der tilbyder forsikring til bilflåder som en vigtig del af deres fleet management services. Process Factorys hjælp gør dem i stand til at kunne konkurrere på lige fod med de store spillere på markedet.

“Process Factorys løsning har været med til at løfte vores forsikringsforretning til nye højder, og åbnet for muligheder, der har været både lærerige, motiverende og sjove at være en del af for hele forsikringsteamet. Særligt da vi kunne føre projektet videre internt i huset, og lade flere andre afdelinger med fokus på leasingdelen få gavn af de administrative besparelser der følger med, når vejen til målet bliver kortere og mere simpel”.

Rikke Brandi Andersen,
Insurance Director

LeasePlan

LeasePlan er et leasingselskab, der tilbyder forsikring til bilflåder som en vigtig del af deres fleet management services. Process Factorys hjælp gør dem i stand til at kunne konkurrere på lige fod med de store spillere på markedet.

Process Factory har etableret et direkte link mellem LeasePlans systemer og bl.a. DMR. Det har forbedret datakvaliteten i deres eget system for de biler, LeasePlan ikke selv ejer men staidg forsikrer.

Det har givet LeasePlan adgang til nye kundesegmenter og distributionskanaler, og har frigivet interne ressourcer ved at automatisere tidligere manuelle opgaver. Den frigjorte tid kan i stedet investeres i at skabe en bedre oplevelse for deres kunder og førere.

Kundevækst på farten

Resultatet af at have mere tid til kundeservice og adgang til nye segmenter, er en højere kundevækst hos LeasePlan.

En vigtig del af leasingselskabets service er et fokus på mobilitet. Det er vigtigt for LeasePlan og deres kunder at få føreren hurtigt og sikkert tilbage på vejene, når uheldet er sket. Vi har hjulpet dem med hurtigere responstid på bl.a. til- og afgange i DMR, digitale forsikringsbeviser og adgang til nye distributionskanaler. Dermed er Process Factorys løsning med til at sikre at LeasePlans kunder altid er kørende.

Tværgående løsninger og tilfredse medarbejdere

”Tydelige resultater og fordele for den enkelte, gør det nemmere at få medarbejderne med i forandringsprocessen. Den løsning vi har implementeret, har medført færre klik, og en mærkbar tidsbesparelse, som har en direkte positiv afsmitning på forsikringsafdelingen og vores serviceniveau”, udtaler Rikke Brandi Andersen.

Resultater

  • Direkte link til DMR og andre tredjeparter via Process Factorys integrationsplatform

  • Forbedret datakvalitet i LeasePlans egne systemer

  • Adgang til nye kundesegmenter og distributionskanaler

  • Bedre forståelse af det danske landelag og forsikringsprocesser

  • Tidsbesparelser for forsikringsforretningen

  • Mere effektive interne forandringsprocesser