LEASEPLAN

MINDRE ADMINISTRATION, MERE KUNDESERVICE

LeasePlan er et leasingselskab, der tilbyder forsikring til bilflåder som en vigtig del af deres fleet management services, og med Process Factorys hjælp bliver de i stand til at konkurrere på lige fod med de store spillere på markedet – herunder forsikringsselskaberne.

Vores integrationsplatform har etableret et direkte link mellem LeasePlans systemer og bl.a. DMR, og forbedret datakvaliteten i deres eget system for de biler, LeasePlan ikke selv ejer men forsikrer.

Det har givet LeasePlan adgang til nye kundesegmenter og distributionskanaler, og har frigivet interne ressourcer ved at automatisere tidligere manuelle opgaver. Tid som i stedet kan investeres i at servicere kunderne og skabe en bedre oplevelse for deres førere.

Kundevækst på farten

Mere tid til kundeservice og adgang til nye segmenter har ført til en højere kundevækst hos LeasePlan.

En vigtig del af leasingselskabets service er et fokus på mobilitet, fordi det er vigtigt for LeasePlan og deres kunder at få føreren hurtigt og sikkert tilbage på vejene når uheldet er sket. Med en hurtigere responstid på bl.a. til- og afgange i DMR, digitale forsikringsbeviser og adgang til nye distributionskanaler, er Process Factorys løsning med til at sikre at LeasePlans kunder altid er kørende.

Tværgående løsninger og tilfredse medarbejdere

”Tydelige resultater og fordele for den enkelte, gør det nemmere at få medarbejderne med i forandringsprocessen. Den løsning vi har implementeret, har medført færre klik, og en mærkbar tidsbesparelse, som har en direkte positiv afsmitning på forsikringsafdelingen og vores serviceniveau”, udtaler Rikke Brandi Andersen.

Om LeasePlan

LeasePlan Danmark A/S er et leasingselskab, og verdens førende aktør inden for Fleet Management. Som forsikringsformidler for Euro Insurances DAC, LeasePlan-koncernens eget forsikringsselskab, tilbyder LeasePlan Danmark A/S forsikringsløsninger til erhvervskunders bilflåder, og håndterer skader og forsikringløsninger på vegne af virksomheder og samarbejdspartnere i Danmark.

HVORDAN FORBEDRER VI HVERDAGEN FOR LEASEPLAN?

  • Direkte link til DMR og andre tredjeparter via Process Factorys integrationsplatform

  • Forbedrer datakvalitet i LeasePlans egne systemer

  • Adgang til nye kundesegmenter og distributionskanaler

  • Rådgivning om det danske landelag og forsikringsprocesser

  • Tidsbesparelser for forsikringsforretningen

  • Hjælp til interne forandringsprocesser

Rikke Brandi Andersen, LeasePlan

Kan konkurrere på lige fod med forsikringsselskaber

“Process Factorys løsning har været med til at løfte vores forsikringsforretning til nye højder, og åbnet for muligheder, der har været både lærerige, motiverende og sjove at være en del af for hele forsikringsteamet. Særligt da vi kunne føre projektet videre internt i huset, og lade flere andre afdelinger med fokus på leasingdelen få gavn af de administrative besparelser der følger med, når vejen til målet bliver kortere og mere simpel”.

Rikke Brandi Andersen,
Insurance Director

VIL DU VIDE MERE?

LeasePlan
Integrationsplatform
Projekter
KONTAKT OS