Konsulentservices

Vi tilbyder konsulentservices, der understøtter din digitale strategi med fokus på forsikringssystemer og integrationer, optimering og digitalisering samt ny teknologi og nye forretningsmodeller.

Java udviklere Process Factory Digitalisering Forsikring Landelag Integrationer

Systemudvikling

Vi udvikler kundetilpassede systemer, som digitaliserer forretningsprocesser, understøtter digitale integrationer til eksterne systemer og resulterer i bedre og hurtigere kundeservice.

Danske integrationer

Vi er specialister i danske integrationer som for eksempel det digitale motorregister (DMR), Forsikring og Pensions EDI systemer, arbejdsskadeanmeldelser (EASY) og metoder til sikker udveksling af data.

Java udviklere Process Factory Digitalisering Forsikring Landelag Integrationer

Specialist systemer

Vi tilbyder en række software as a service (saas) løsninger målrettet de mere specialiserede og komplekse behov hos danske forsikringsselskaber for eksempel indenfor ejerskifte, DMR og EDI.

Det siger vores kunder

Process Factory har fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med den danske forsikringsbranche og deres udvalgte partnere.

Giver øget salg

Process Factory har udviklet en platform til Gjensidige, som har øget salg af vores produkter i forbindelse med hussalg på en enkel og meget smidig måde. Platformen digitaliserer hele arbejdsprocessen fra ejendomsmægler til bygningssagkyndige og til oprettelse af forsikringstilbud i vores forsikringssystem.

Jan Chræmer Christensen

Afdelingsdirektør, IKT Forretningsstøtte, Nordic, Gjensidige

Forstår vores forretning

Process Factory forstår vores forretning og ved, hvordan man forbinder systemer på en logisk og enkel måde. Samtidig har de berøringsflade til mange interessenter. Hos Marsh Affinity samarbejder vi med Process Factory, når vi støder på udfordringer eller har brug for sparring i forbindelse med valg af nye løsninger. Det giver os fingeren på pulsen, så vi undgår at spilde tid på at opfinde den dybe tallerken.

Bettina Ølholm

Operations Manager, Affinity, Marsh Danmark

Digital løsning af høj kvalitet

Vi værdsætter samarbejdet med Process Factory. I fællesskab har vi udviklet en digital løsning af meget høj kvalitet, så vores arbejdsskadesager anlægges automatisk. Den tilkoblede motor ”smager” på de skadelidtes oplysninger i skadeanmeldelsen. Det gør, at vi sparer mange ressourcer på arbejdsopgaver af ensformig karakter og kan bruge ressourcerne på mere kvalificerede og kvalitative opgaver.

Anette Vestergaard

Skadechef, Alm. Brand

Fleksibelt og smidigt samarbejde

Samarbejdet med Process Factory er fleksibelt og smidigt. Det har givet os en nem og brugervenlig løsning til vores tilbudsproces, som vi er rigtigt glade for. Løsningen håndterer kommunikationen med vores samarbejdspartnere og reducerer manuel indtastning og fejl, så vi kan levere hurtigt og med høj kvalitet.

Allan Falk Christiansen

Skadechef, Ejerskifte, Tryg

Praktisk procesforståelse

Process Factory bistår os med systemunderstøttelse af dele af vores distributionssystem. Samarbejdet fungerer fint - ikke mindst på grund af Process Factorys indsats og forståelse af praktiske processer.

Rasmus Brandt Jensen

Salgs- og forretningsudviklingschef, Dansk Boligforsikring

Fjerner kompleksitet

Process Factory har en evne til at reducere kompleksiteten i projekterne ved at skabe enkle og smarte løsninger, som er lette at implementere, og som er baseret på en stærk viden omkring vigtige integrationer mellem forsikringsselskabernes kernesystemer og eksterne løsninger fx EDI og Digitalt Motor Register

Søren Degn Jahns

VP, Professional Services & CTO Partner, IBA

Innovative

Process Factory er dygtige til at tænke i innovative og værdiskabende processer og løsninger, så de administrative arbejdsprocesser mellem samarbejdspartnere bliver automatiseret.

Tina Bastkjær Ørholm

Forretningsudvikler og medindehaver, C&B Systemer

Sparer omkostninger

Med afsæt i analyser har Process Factory udviklet et system til automatiseret skadebehandling, så vores skadebehandlere kun skal fokusere på beslutninger samtidigt med, at vi har reduceret vores omkostninger til skadebehandling.

Jan Chræmer Christensen

Afdelingsdirektør, IKT Forretningsstøtte, Nordic, Gjensidige

Sådan samarbejder vi

Vi implementerer løsninger i et tæt og agilt samarbejde med vores kunder. Et samarbejde med os indeholder normalt følgende elementer:

Foranalyse

a. Afdækning af behov
b. Kortlægning af væsentlige funktionelle og ikke-funktionelle krav til en løsning
c. Udarbejdelse af et konkret teknisk løsningforslag og estimat
d. Beslutning og kontrakt

Projekt

a. Udvikling
b. Test
c. Produktionssætning

Løbende drift