IT-UDVIKLINGSPARTNER

DER FORSTÅR FORSIKRING

Siden 2007 har Process Factory udviklet systemer, som digitaliserer og automatiserer arbejdsprocesser for danske forsikringsselskaber og deres samarbejdspartnere. Det har givet os en meget bred erfaring med branchens tekniske udfordringer. Den erfaring sikrer Process Factorys kunder stabile systemer med høj leveringssikkerhed.

DET SIGER VORES KUNDER

Samarbejdet med vores kunder er drivkraften i vores virksomhed. Vi lægger vægt på tillid, fleksibilitet og praktiske løsninger og går langt for at sikre en høj kundetilfredshed.

Vi har samlet en række udtalelser nedenfor fra udvalgte kunder og partnere, som samarbejder med os omkring digitalisering, procesoptimering og integration til forsikringsbranchens systemer.

Local experts of insurance processes and systems

“The collaboration with Process Factory has provided key information from local experts of insurance processes and systems in the Nordic market. Precisely this knowledge has added value to Guidewire in the effort of delivering an important milestone for our Danish and Norwegian customers, namely a well-defined set of generic market integrations for Guidewire ClaimCenter. Our collaboration with Process Factory has been characterized by good communication and a direct and honest approach. We look forward to the next steps in working with them.”

Richard Walker
Professional Services Director, Guidewire Software

Agilitet og værdifuld sparring

“Process Factory har udviklet og vedligeholder en række af vores integrationer til tredjeparter. Deres mangeårige erfaring med domænet gør, at de er en værdifuld sparringspartner for os, når vi skal finde frem til en praktisk løsning på de behov, vi har. Process Factory er hurtige til at svare på forespørgsler og i en udviklingsorganisation, hvor agilitet og Scrum er nøgleordene, så er Process Factory hurtige til ændring af løsninger og planer, så leverancerne ikke forsinkes. Deres fleksibilitet og smidighed gør samtidig, at vi hurtigt kan få løst nødvendige opgaver, selvom vores egne ressourcer er booket op.”

Nicolai Meelby
Underdirektør, Topdanmark

Løsningsorienteret i enhver udfordring

“Vi har et langvarigt samarbejde med Process Factory omkring udvikling af systemer, der understøtter vores kritiske forretningsprocesser. Process Factory er en analysestærk samarbejdspartner, som udvikler stabile systemer med høj leveringssikkerhed. De er fleksible og hurtige – og så er de løsningsorienterede i forhold til enhver udfordring.”

Jan Chræmer Christensen
Afdelingsdirektør, Gjensidige

Digital løsning af høj kvalitet

“Vi værdsætter samarbejdet med Process Factory. I fællesskab har vi udviklet en digital løsning af meget høj kvalitet, så vores arbejdsskadesager anlægges automatisk. Den tilkoblede motor ”smager” på de skadelidtes oplysninger i skadeanmeldelsen. Det gør, at vi sparer mange ressourcer på arbejdsopgaver af ensformig karakter og kan bruge ressourcerne på mere kvalificerede og kvalitative opgaver.”

Anette Vestergaard
Skadechef, Alm. Brand

Understøtter vores agenturforretning

“Process Factory står for vores integrationer til motorregisteret (DMR) og EDI. De sørger også for split af beskeder mellem os og det selskab, vi er agent for. Derved opnår vi en vigtig forretningsmæssig uafhængighed. Vi kan håndtere hele vores forretning selv. Samtidig slipper vi for en masse mails. Det giver en hurtig og fejlfri administration.
En ekstra fordel er, at vi ikke står på bar bund, hvis der er behov for skift til ny risikobærer. Løsningerne er på plads. Processerne er beskrevet. Det giver en hurtig opstart.”

Christian Hjort
CEO, Global Forsikring Agentur

Forstår vores forretning

“Process Factory forstår vores forretning og ved, hvordan man forbinder systemer på en logisk og enkel måde. Samtidig har de berøringsflade til mange interessenter. Hos Marsh Affinity samarbejder vi med Process Factory, når vi støder på udfordringer eller har brug for sparring i forbindelse med valg af nye løsninger. Det giver os fingeren på pulsen, så vi undgår at spilde tid på at opfinde den dybe tallerken.”

Bettina Ølholm
Operations Manager, Affinity, Marsh Danmark

Fjerner kompleksitet

“Process Factory har en evne til at reducere kompleksiteten i projekterne ved at skabe enkle og smarte løsninger, som er lette at implementere, og som er baseret på en stærk viden omkring vigtige integrationer mellem forsikringsselskabernes kernesystemer og eksterne løsninger fx EDI og Digitalt Motor Register”

Søren Degn Jahns
VP, Professional Services & CTO Partner, IBA