Skip to main content

Af Rita Modberg

Udviklingen i forsikringsbranchen går stærkt, og det stiller krav til bl.a. it-løsninger og relationer. Derfor tilpasser Process Factory løbende sin organisering, så kunderne får den hjælp, de efterspørger.  

Senest er der oprettet et dedikeret Customers-forretningsområde med specialiserede kompetencer indenfor customer relations, produkt- og projektledelse, samt forretningsudvikling. 

Med det nye forretningsben vil der blive skabt en bedre balance i organisationen, fortæller CCO Maiken Sjöberg Russ, som fremover står i spidsen for Customers.  

Reagerer hurtigt på ubalance 

”Tidligere på året tog vi de første skridt til at styrke organisationen ved at samle udviklings- og konsulentkompetencerne i mere fokuserede enheder med et tydeligt ansvar og beslutningsmandat. Og det har kunderne taget rigtig godt imod. Men der er samtidig opstået en ubalance”, beskriver Maiken. 

Ubalancen har vist sig ved, at customer relations-teamet ikke blev tilsvarende fokuseret og skulle håndtere alle opgaver – fra kundekontakt, over product roadmap og projektledelse til salg og fakturering.  

”Det er en situation, som vi hurtigt reagerer på, fordi høj kvalitet og tæt kundekontakt er grundsten i Process Factory. Og vi har jo kompetencerne til at tage ansvar i de store, komplekse opgaver, som vores kunder står overfor. Så det handler om løbende at sikre, at kompetencerne er placeret de rigtige steder i organisationen”, siger Maiken. 

Justeringer styrker fokus 

Af samme grund sker der yderligere to justeringer. 

Den ene er, at Søren Pauli tiltræder som ny leder af Technology. 

Den anden er, at der etableres en Product Management-funktion med fokus på Connector Plus. Her vil kunderne fortsat møde Anders Skovlykke Knudsen, men i en ny rolle som Product Manager. 

”På den måde opnår vi den rigtige balance mellem kundedialogen og teknologi-siden. Og står dermed endnu stærkere i forhold til at indgå tætte partnerskaber med vores kunder”, siger Maiken, som ser frem til, at organiseringen er foldet helt ud. 

”Som kunde skal du bare gøre, det du plejer, når du kontakter os. Så skal vi nok sørge for, at de rette personer og kompetencer bliver stillet til rådighed”. 

Sådan ser organisationen nu ud: