Skip to main content

Af Rita Modberg

Hvordan holder man fast i innovationslysten i takt med, at virksomheden bliver mere veletableret, robust og får faste ledelsesstrukturer? CEO i Process Factory, Susanne Møllegaard, peger på én afgørende faktor: modet til at fejle.

Da Process Factory flyttede ind i nye lokaler på Vesterbro for et par år siden, var der rigeligt med plads. Den er siden blevet fyldt ud med flere engagerede kolleger og nye kompetencer – alene i 2023 blev antallet af medarbejdere tæt på fordoblet.

Vokseværket afspejler den transformation, som Process Factory er i gang med. Og udviklingen slår igennem på alle niveauer, for sådan må det være, når kursen er sat på fuldskala it-virksomhed.

”Udviklingen i forsikringsbranchen går ekstremt hurtigt i de her år. Og som leverandør til branchens forretningskritiske it-infrastruktur, er det helt naturligt, at vi følger med og hjælper vores kunder i mål. Derfor er vi i en transformation, hvor Process Factory tager nogle store udviklingsskridt”, fortæller CEO Susanne Møllegaard.

Vækst kræver løbende tilpasning

Udviklingen viser sig bl.a. i form af nye og flere kompetencer både i bestyrelsen, ledelsen og teamet. Det betyder, at ansvar og opgaver kan fordeles på flere hænder, som tilsammen er i stand til at løfte større og mere komplekse opgaver. Hvor du typisk skal udfylde mange forskellige roller i en mindre virksomhed, sker der altså nu en konsolidering på en række områder.

”Vækst kræver, at vi løbende styrker vores strukturer og processer. Derfor tilpasser vi organisationen, så vi kan blive ved med at have den tætte kundekontakt, fleksibilitet og leverancesikkerhed, som er helt central for vores succes”, siger Susanne Møllegaard. 

Ledelsen sætter retning

Hendes rolle som leder er lige nu tegnet tydeligt op. For i en tid med hastig vækst er der brug for én, som sætter retning.

”Vi har fået sat et stærkt lederhold, både i den daglige ledelse og på bestyrelsesniveau. Det betyder, at jeg kan flytte mit fokus fra nu-og-her-problematikker til et mere fremadskuende blik. Min opgave er at kaste lys på det, der venter forude, og samtidig sikre, at vi bevarer kernen i det, der gør os relevante for kunderne, bl.a. dyb indsigt i forsikringsbranchen og selskabernes behov for skalerbare it-løsninger”.

Modet til at fejle og viljen til at lære

Nøgleordene i den sammenhæng er tillid og delegering i hele organisationen. De mange nyansættelser kalder derfor på solid onboarding, for det er ikke nok, at du har de rette kompetencer. Du skal også forstå konteksten for at kunne træffe de rette beslutninger.

”Og det er faktisk relativt nemt, fordi udvikling og læring er en kæmpe motivationsfaktor hos os alle sammen”, fortæller Susanne Møllegaard og tilføjer, at læring ganske enkelt er virksomhedens røde tråd.

”Vi er i en konstant læringsproces, som er nødvendig for at være relevante for vores kunder. Det betyder også, at vi ind imellem fejler. Det er selvfølgelig aldrig i sig selv et mål at fejle, men vi har modet til at gøre det og viljen til at lære af situationen”.

Friktion skaber energi og bevægelse

Fx har der i takt med, at projekterne er blevet større, været tilfælde med mangelfuld kundekommunikation. Midt i iveren efter at løse opgaven, er den del blevet underprioriteret.

”Det har vi lært meget af – og bl.a. løst ved at få flere kompetencer ind på kommunikation- og projektledelsesdelen. Der er ingen tvivl om, at det er i friktionen, at vi skaber energi og bevægelse”, understreger Susanne Møllegaard.

Driver udviklingen i samme ånd som hidtil

Men er det muligt at fastholde energien i et læringsparat miljø, når det hele går hen og bliver mere struktureret og corporate?

”Process Factory er blevet en mere robust organisation. Det må ikke forveksles med stilstand. Tværtimod har vi nu mere muskelkraft til at drive udviklingen videre i samme ånd som hidtil. Det vil sige med et åbent sind, ørerne slået ud og fokus på at levere relevante, skalerbare it-løsninger til vores kunder”, siger Susanne Møllegaard.


Fra startup til fuldskala it-virksomhed

2007 Process Factory etableres.

2014 Efter en succesfuld startup rammes virksomheden af økonomisk krise.

2014 Susanne Møllegaard tiltræder som adm. direktør september 2014 og påbegynder en turnaround.

2015 Susanne Møllegaard og Poul Erik Krogh køber Process Factory.

2019 Første professionelle bestyrelse ansættes.

2020 Dele af virksomheden sælges fra – Susanne Møllegaard bliver hovedejer af Process Factory.

2021 Ny vækststrategi sætter turbo på kerneforretningen.

2024 Virksomheden er klar til at lancere næste generation hosted Saas-platform til den danske skadeforsikringsbranche: Connector Plus.

Om Process Factory

Process Factory er en højt specialiseret strategisk IT-udviklingspartner, primært for danske skadeforsikringsselskaber og deres samarbejdspartnere.

Virksomheden er ekspert i 3. parts-integrationsløsninger og har lanceret en ny hosted Saas-platform – Connector Plus. Platformen vil på sigt omfatte alle forsikringsselskabernes kritiske tredjepartsintegrationer, fx ny opsigelsesløsning, autotaks, skadehistorik og panthaverdeklaration.

Process Factorys årsregnskab for 2023 offentliggøres 21. februar 2024.

Læs vores andre nyheder her