Skip to main content

Fra 1. januar 2024 skal alle børsnoterede virksomheder og virksomheder med over 250 ansatte indarbejde rapportering om ESG og bæredygtighed i årsrapportens ledelsesberetning.

Ingen af delene rammer Process Factory på nuværende tidspunkt – i hvert fald ikke formelt. Alligevel ligger der allerede en ESG-rapport klar.

”Hovedparten af vores kunder er omfattet af de nye EU-krav om rapportering. Og det betyder bl.a., at de vil få brug for data fra deres leverandører. Så selv om vi ikke direkte er omfattet af de nye krav, indgår vi i en værdikæde, hvor det betyder noget, hvordan vi gør tingene, og at vi kan dokumentere det”, siger Peter-Jarl Stürup, Finance Director i Process Factory.

Han har stået i spidsen for opgaven og taget udgangspunkt i virksomhedens egne værdier.

Vi vil gerne give tilbage til samfundet

”En af kerneværdierne i Process Factory er, at vi gerne vil give tilbage til samfundet. Det gør vi bl.a. ved at tage medansvar for at uddanne og kvalificere nye talenter. Derfor har vi igennem flere år inviteret praktikanter ind, og det blev også vejen frem i forhold til ESG-rapporten”, fortæller Peter-Jarl.

Denne gang var der tale om en virksomhedspraktikant rekrutteret fra Center for Akademikere og Virksomhedsservice i Frederiksberg Kommune. Her matcher virksomhedskonsulent Maria L. Osipowska ledige kandidater med virksomheder, der ønsker hjælp til bæredygtighedstiltag og ESG-rapportering.

Forud for virksomhedspraktikken gennemgår kandidaten en masterclass, hvor der undervises i bl.a. lovgivning, forretningsudvikling og dataindsamling og dertil hørende digitale værktøjer. Programmet hedder Bæredygtig digital vækst og rammer ind i et stort behov hos mange mindre virksomheder.

”Alle er jo med på, at der skal arbejdes med den grønne agenda, men udfordringen er ofte timing, ressourcer og kompetencer, så det første spadestik bliver uoverkommeligt”, beskriver Maria L. Osipowska og tilføjer:

”Det er så her, at vi kan hjælpe med at matche virksomhed og kandidat, samtidig med at vi – og vores samarbejdspartner Devoteam – støtter begge parter undervejs i forløbet med gratis rådgivning og sparring”.

Værdifuldt samarbejde med virksomhedspraktikant

For Process Factory hed matchet Maj Nygaard Katzenelson, som efter en ledighedsperiode var klar til at gå nye veje.

”Jeg har ikke tidligere arbejdet med rammeværk for bæredygtighedsrapportering og ESG, men blev klædt godt på under Masterclass-forløbet. I starten skulle jeg selvfølgelig lige bruge tid på at sætte mig ind i Process Factory og deres ønsker til rapporten. Efterfølgende var der fuldt fokus på opgaven og gode rammer at arbejde indenfor. Man mærker tydeligt, at Process Factory ved, hvad det kræver at have praktikanter i huset, så alle parter får noget ud af forløbet”, lyder det fra Maj Nygaard Katzenelson.

I løbet af de 4-ugers virksomhedspraktik og efterfølgende 3-måneder med løntilskud udarbejdede hun en ESG-rapport og præsentationsmateriale til brug i kundedialogen. Helt i tråd med Process Factorys ønsker om et konkret, anvendeligt værktøj.

”ESG må aldrig bare blive en rapport – det skal være et aktivt værktøj til udvikling og til dialogen med kunderne, og det forstod Maj til fulde at føre ud i livet,” siger er Peter-Jarl og tilføjer, at arbejdet med rapporten har givet indsigt i ESG på en helt ny måde.

”Vi går jo rundt og gør mange ting i hverdagen, men nu har vi fået samlet data, interviewet kunder, analyseret og kondenseret, hvad ESG og bæredygtighed er for os, så der er fuld transparens for vores kunder og samarbejdspartnere.”

ESG-rapporten 2022 er den første af sin slags i Process Factory og vil nu fungere som baseline for virksomhedens fortsatte strategiske arbejde med bæredygtighed.

Sociale vilkår: Process Factorys målsætning for S’et i ESG

Ordentlige arbejdsforhold og medarbejdertrivsel er en kerneværdi i Process Factory. Det samme gælder faglig udvikling, både hvad angår egne medarbejdere og i branchen generelt.

Derfor samarbejder virksomheden med uddannelsesinstitutioner om at modtage studerende i praktikforløb og har følgende målsætninger om at optimere og udvikle sit aftryk på sociale vilkår:

  • Udvikle Code of Conduct og løbende sikre den mest socialt bæredygtige leverandørkæde.
  • Hvert år modtage praktikanter, der er i gang med relevant uddannelse.
  • Afsætte midler til at Process Factorys medarbejdere har mulighed for at deltage i opkvalificerende aktiviteter.

Du kan læse mere om ESG og bæredygtighed her.

Kontakt Peter-Jarl Stürup, e-mail: pjs@process-factory.dk, hvis du er interesseret i at læse ESG-rapporten eller vil høre mere om forløbet.