Susanne Møllegaard er gæst på Aisa InsurTech Podcast

“Forsikring handler om hjælpe mennesker, så de kan hjælpe flere mennesker.”

Susanne Møllegaard, CEO, Process Factory

Selv når man snakker om InsurTech, så er det her stadig mennesker, der er i centrum. Lige meget hvor mange lag af teknologi man ligger hen over forsikringsprocesserne, så handler det i sidste ende om at understøtte den person, der bruger systemet, så de kan skabe bedre løsninger for den endelige forbruger.

Det er en af de fremragende pointer, vores CEO Susanne Møllegaard deler undervejs i samtalen med Michael Waitze for Asia InsurTech Podcasten. Michael er stifter af Michael Waitze Media, og har succesfuldt etableret en hurtigt voksende gruppe af engagerede podcast lyttere fra 135 lande. Podcasten er også blandt de 5% mest delte podcasts globalt set på Spotify i 2022.

I løbet af samtalen kom Susanne og Michael ind på nogle af de største trends i forsikringsbranchen lige nu. Susanne påpegede bl.a. at mange selskaber har adopteret en InsurTech agenda, så meget at nogle selskaber selv er blevet til InsurTech virksomheder. Branchen er nu nået til et punkt, hvor de også er klar til at tage open insurance til sig.

Vigtigheden af at forstå det lokale marked i forsikringsbranchen blev også diskuteret. Lokale procedurer, processer og integrationer til tredjepartssystemer er forskellige fra land til land, og det kan hurtigt blive meget dyrt at undervurdere de udfordringer, der følger med gå ind på et nyt marked som systemleverandør eller forsikringsselskab. De lagde begge vægt på behovet for lokal markedsekspertise.

Lyt til hele podcasten herunder.

Strategisk prioritering baner vejen for digitale løsninger, der vinder markedsandele

Der er tryk på digitaliseringen i forsikringsbranchen. Forsikringskunderne skriger på selvbetjeningsløsninger. Konkurrencen på digitale platforme intensiveres.

Gode brancheløsninger gør danske forsikringskunder til Nordens mest tilfredse

Igen i år har EPSI målt kundetilfredsheden hos de nordiske forsikringskunder og det giver en flot første plads til den danske forsikringsbranche.

F&P fremhæver gode brancheløsninger som en del af forklaringen på den høje kundetilfredshed. Eksempelvis nævnes forsikringsguiden og branchens interne opsigelsesløsning.

Det er supernemt at skifte forsikringsselskab – hvis man skulle ønske det – og branchen har sammen med Forbrugerrådet TÆNK udviklet Forsikringsguiden.dk.

Pia Holm Steffensen, F&P

Danmark er et foregangsland, når det kommer til digital infrastruktur. Det er igen blevet fastslået i FN’s benchmark, hvor Danmark endnu engang bliver kåret som verdensmester i digital infrastruktur. Men denne førerposition kan ikke realiseres uden digitaliseringstiltag fra private aktører. Det er dejligt at se, at EPSI-undersøgelsen bekræfter, at det sker på en måde, som er til fordel for dem, det drejer sig om, nemlig forsikringskunderne.

Læs mere om Danmarks digitale førertrøje her:

Læs hele F&P’s pressemeddelelse om EPSI-undersøgelsen her:

Ses vi til årets Future Tech konference på Forsikringsakademiet?

Forsikringsakademiets Future Tech konference er en god anledning til at få sat kompasset for de kommende års forretningsudvikling. Her bliver der nemlig sat fokus på de teknologier, som forventes at påvirke branchens udvikling på 5-10 års sigte.

Find årets program her:

Årets program har blandt andet fokus på Open Insurance. Forsikringsakademiet mødte Susanne Møllegaard, CEO for Process Factory, til en snak om, hvad det kan betyde for branchen.

Læs interview med Susanne Møllegaard her:

Open Insurance er en del af Open Finance, som i øjeblikket drøftes af en Kommisionens ekspertgruppe for EU Financial Data Space. Ekspertgruppen har netop lagt afleveret rapport om emnet. Rapporten skal inddrages i det fremtidige lovarbejde omkring Open Finance, hvor der forventes et forslag til en forordning primo 2023.

Læs rapport fra EU kommissionens ekspertgruppe:

Her kan du melde dig til Future Tech 2022:

Danmarks digitale førerskab kalder på lokal markedsekspertise

Af Susanne Møllegaard, CEO, Process Factory

Danmarks førerposition er et resultat af innovative virksomheder og et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af hele den offentlige sektor og i tæt partnerskab med private parter. Det gælder blandt andet på områder, hvor det har været nødvendigt og hensigtsmæssigt at skabe tværgående løsninger, der anvendes bredt i danskernes hverdag, hvad enten de skal i kontakt med det offentlige eller det private.

Sammen om den digitale udvikling, Regeringen 2022

Håbet om at se Danmark som verdensmester skal nok sikre opbakning til Kasper Hjulmands tropper, trods den politiske debat om mesterskabets rammer i Qatar. Mens vi varmer op til fodboldbanens tryllerier, kan vi dog glæde os over, at Danmark allerede har fået en VM-pokal i hus i år. Danmark er nemlig blevet kåret som verdensmester i digital infrastruktur af FN. For tredje gang i træk, vel at mærke!!!

Udviklingen fortsætter

Danmarks førertrøje i digital infrastruktur er ikke en tilfældighed – og udviklingen fortsætter. Regeringens høje ambition kan ikke realiseres uden digital sammenhæng mellem offentlige og private aktører. Ikke mindst forsikringsbranchen spiller en stor rolle her.

Borgere og virksomheder skal opleve, at den offentlige sektor tilbyder den bedste og mest sammenhængende offentlige service med den enkelte borger og virksomhed i centrum

Sammen om den digitale udvikling, Regeringen 2022

En hjerteoperation

Verdensmesterskabet er også en del af forklaringen på den høje kompleksitet, når nye systemer skal tages i brug hos forsikringsselskaberne. Implementeringsprojekterne overrasker igen og igen. De tager længere tid og bliver dyrere end forventet.

På grund af den veludviklede digitale infrastruktur kan udskiftningen af et forsikringssystem bedst sammenlignes med en hjerteoperation. Der er snesevis af specialudviklede nationale og branchespecifikke systemer og processer, som “det nye hjerte” skal spille sammen med. Og der kommer løbende flere til.

Der ér en afgørende forskel på at tage et system i brug i et land som Danmark med høj digitalisering. Uden lokal specialviden kan operationen fejle med store konsekvenser til følge for både kunder, medarbejdere og pengepunge.

Lokale markedsspecialister

Process Factory har arbejdet med forsikringsbranchens digitale infrastruktur i mere end 15 år og består af et team af specialister med dyb viden om de tekniske og forretningsmæssige aspekter af de lokale systemer og processer.

Lokal integrationsplatform

Process Factory tilbyder en integrationsplatform til forsikringsbranchen, som er designet til at øge selskabernes agilitet i en verden, hvor kunder og samarbejdspartnere efterspørger effektive digitale selvbetjeningsløsninger.

Integrationsplatformen er målrettet forsikringsbranchens digitale infrastruktur. Ved at forbinde til alle 3. parts integrationer gennem platformen reduceres kompleksitet, og time-to-market.

Baggrund

FN’s afdeling for offentlige institutioner og digital regering (DPIDG) har netop udgivet deres E-Government Survey, der sammenligner den offentlige digitale infrastruktur i FN’s 193 medlemslande. Her bliver de enkelte lande rangordnet efter et indeks, der blandt andet vægter et antal online services, som stilles til rådighed for landets borgere.

Læs mere hele FN’s survey her.

Forsikringsbranchens kundetilfredshed ligger i top

Af Susanne Møllegaard, CEO, Process Factory

Igen i år viser den danske forsikringsbranche, at det ambitiøse fokus på kunderejsen betaler sig. Skadesforsikringsbranchen har en høj tilfredshed i forhold til sammenlignelige brancher (fx bank, pension, mobil, tv, bredbånd).

Fælles brancheløsninger er med til at sikre høj tilfredshed

Den danske forsikringsbranche er kendetegnet ved en høj digitaliseringsgrad. Igennem årene har såvel offentlige digitaliseringsprojekter som branchens egne digitaliseringsinitiativer skabt en veludviklet digital infrastruktur med et højt kundefokus.

Skat’s digitale motorregister har gjort det muligt for bilejerne at få forsikringen med i lommen, når bilen bliver købt.

Forsikringsguiden har gjort det nemt at sammenligne forsikringer og priser på tværs af selskaberne.

Og branchens fælles opsigelsesløsning har fjernet en masse af kundernes bøvl, når de skal skifte selskab. Det nye selskab sørger simpelthen for alt det administrative med at opsige hos det gamle selskab. Det sker alt sammen via en digital løsning udviklet af branchen selv i regi af F&P.

EPSI Rating Danmarks nye analyse viser, at arbejdet med den fælles digitale infrastruktur betaler sig. Den viser nemlig, at de kunder, der har prøvet at skifte selskab, er mere tilfredse, end dem, der ikke har det. Hele 80% siger, at det er nemt at skifte selskab.

Den høje tilfredshed stiller krav til forsikringsselskaberne

Mens de digitale løsninger skaber høj kundetilfredshed, betyder det også ekstra krav til forsikringsselskabernes interne it-organisation, der skal sørge for, at det hele spiller i forhold til de interne systemer og processer. Over mere end 15 år har Process Factory løst opgaven for både små og store aktører i branchen. Det betyder, at vi fra mange vinkler har oplevet de tekniske og forretningsmæssige udfordringer, som helt konkret skal løses – og har derigennem opbygget branchens stærkeste ekspertise på området.

Samtidig har Process Factory igennem årene udviklet OneLogic, en suite af integrationsløsninger, som gør livet lettere for it-afdelingerne. Med OneLogic overtager Process Factory ansvaret for den tekniske kompleksitet både i implementeringsprojekter og den løbende drift.

Process Factory følger også udviklingen omkring branchens nye opsigelsesløsning, således at vores kunder kan blive klar til de nye processer på den mest effektive måde.

Læs mere om OneLogic-løsningerne på vores hjemmeside.

Digitaliseringspolitisk udspil fra F&P

Realisering af forsikringsbranchens ambitiøse digitaliseringsagenda afhænger ikke kun af teknologi og antallet af it-udviklere i branchen, men også af Danmarks digitale infrastruktur. Med et nyt digitaliseringspolitisk udspil udfordrer F&P regeringen til at skabe bedre rammer for dansk erhvervslivs digitale udvikling og kommer med konkrete forslag til indsatsområder:

F&P’s forslag

 • National datastrategi, således at borgere og virksomheder selv får mulighed for at give andre adgang til deres data (og trække adgangen tilbage igen)
 • Tværgående offentlig enhed med overordnet ansvar for data. Enheden skal bl.a. medvirke til en større sammenhæng i data og en mere overskuelig adgang.
 • Sammenhængende digitale løsninger, således at processerne udvikles på tværs af offentlig og privat sektor.
 • Obligatoriske krav om dataetisk politik, så der sikres tillid bag brugen af data i for eksempel borgervendte processer.
 • Balanceret regulering af brugen af AI, således at borgernes tryghed prioriteres, uden at der lægges unødige hindringer for udviklingen.
 • Muligheder for partnerskaber, hvor data kan deles på tværs af virksomheder

Læs hele F&P’s digitaliseringspolitiske udspil her.

Danmark kan mere, men mangler digital sammenhæng

Af Susanne Møllegaard, CEO, Process Factory

Regeringens ambition om Fremtidens Danmark mangler digital “højde”. Det påpeger Sigrid Floor Toft, digitaliseringspolitisk chef hos Forsikring & Pension med rette i et debatindlæg til Altinget. Hun peger særligt på samspilsproblematikken mellem private og offentlige systemer som et område, der bør sættes fokus på, hvis vi for alvor skal løfte ambitionen og realisere potentialerne i den digitale omstilling.

Vores offentlige sektor er en af de højst digitaliserede i verden, og vi har en stærk, digital infrastruktur, men fokus har i høj grad været isoleret på de offentlige løsninger.

Når man ser bredere på den digitale sammenhæng mellem den offentlige og den private sektor, er der stadig potentiale for forbedring.

Sigrid Floor Toft, digitaliseringspolitisk chef, Forsikring og Pension

Sigrid Floor Toft nævner blandt andet den manglende digitale infrastruktur mellem kommuner og forsikringsselskaber i forbindelse med personskadesager. Her lider alle parter stadig under manuelle processer og dobbeltindtastning.

Genkender problemerne

Problemstillingerne om det manglende helhedssyn på tværs af offentlige og private systemer genkender vi kun alt for godt hos Process Factory. I snart 15 år har vi hjulpet forsikringsbranchens aktører med blandt andet at få processerne op i mod offentlige systemer til at spille. Og det er ikke altid lige nemt.

Eksemplerne står i kø

Et godt eksempel er Skattestyrelsens motorregister. Det kaldes ofte “det digitale motorregister”. For snart 10 år siden blev det lanceret med en system-til-system integrationsmulighed for udvalgte aktører herunder forsikringsselskaber og synshaller. Formålet var at understøtte en række lovgivningsmæssige krav. Det gælder blandt andet den lovpligtige motoransvarsforsikring og de lovpligtige bilsyn.

Set fra forsikringsselskabernes side har det helt sikkert givet gevinster i form af muligheden for at automatisere udvalgte processer. Men desværre har forsikringsbranchens fulde databehov ikke været medtænkt i løsningen. Eksempelvis er motorregisterets oplysninger om bilen mangelfulde. Det betyder, at selskaberne er nødt til at supplere med andre datakilder og manuelle processer for at kunne sikre deres kunder en korrekt prissætning.

Andre aktører fik slet ikke de samme muligheder for at digitalisere samspillet med motorregisteret. Og det selvom de dagligt kan være i kontakt med registeret. Det drejer sig blandt andet om leasing-selskaber og selvforsikrede virksomheder.

Et andet godt eksempel er de systemer, som udvikles til brug for behandlingen af arbejdsskader. Forsikringsbranchen er medtænkt som aktør, men systemerne er først og fremmest udviklet med fokus på at lette de relevante myndigheders interne arbejdsgange. Det giver i flere sammenhænge en bøvlet arbejdsgang for forsikringsselskaber, når sagen sendes mellem dem og de offentlige myndigheder. I sidste ende er taberne de borgere, der er så uheldige at komme ud for en skade på deres arbejde. De risikerer nemlig en forlænget sagsbehandlingstid. En forlængelse, der rent faktisk kan udgås, hvis systemerne bliver udviklet med en fælles vision for hele processen på tværs af offentlige og private aktører.

Samspil skal på agendaen

Set fra vores udkigspost har Sigrid Floor Toft derfor fat i det rigtige, når hun appellerer til, at landets politikere skærper den digitale vision og sætter samspillet mellem private og offentlige systemer på agendaen. Hvis Danmark skal kunne mere, er det ikke nok, at der kun fokuseres på at løse det offentliges egne problemer. Det er også nødvendigt at styrke infrastrukturen for landets private aktører.

Læs hele Sigrid Floor Tofts debatindlæg på Altinget.

Foto: Forsikring og Pension

Kom hurtigt i gear til et velkørende partnerskab

Der bliver mere fokus på forretningsværdi, når teknikken spiller.

Mange partnerskaber får aldrig rigtigt sluppet håndbremsen. Det skyldes ofte bøvlede processer, uenighed om kundelister og manglende eller omkostningstunge integrationer mellem parternes systemer.

Sådan behøver det dog ikke at være.

Process Factory tilbyder ekspertise og forretningsløsninger, der får teknikken til at spille, så forsikringsselskaberne og deres partnere kan fokusere på at komme i mål med forretningsværdien.

Med OneLogic-suiten fra Process Factory får I løst problematikkerne omkring datadeling, gdpr, driftsstabilitet mv., så I kan komme i mål med en hurtig implementering af nye partnere, aftaler og brands. Samtidig opnår I robuste og effektive samarbejdsprocesser, når det nye partnerskab er i luften.

OneLogic-suiten understøtter blandt andet

 • forretningsprocesser
 • integrationer
 • automatisering
 • regelmotor
 • sikkerhed
 • opslag

Forsikringsselskaber speeder op for partnerskaber

Af Susanne Møllegaard, CEO, Process Factory

Der er rift om kunderelationen ikke mindst når det gælder forsikringer. Derfor ser vi også en stigende tendens til etablering af partnerskaber mellem forsikringsselskaber og for eksempel bilforhandlere, banker og supermarkedskæder.

Forsikringer som accessories

For bilforhandleren eller supermarkedskæden giver det mulighed for at styrke kundernes loyalitet ved at gøre forsikringerne til et accessorie til den samlede kundeoplevelse. Fint pakket ind i eget logo og navn.

Tidligere ind i købsprocessen

For forsikringsselskabet giver partnerskaberne mulighed for at møde kunden tidligere i købsprocessen. Det giver en mere effektiv distribution og en større chance for at løbe med underskriften på policen.

Bekvemt og trygt

Og for kunden, ja, da er det en bekvem og tryg måde at købe forsikringer på. Ikke mindst, hvis det lykkedes partnerne at få etableret robuste og smidige processer, som giver en sammenhængende kundeoplevelse.

Spørgsmålet er så, om kunderne er klar til de nye partnerskaber. Og det ser det faktisk ud til. I hvert fald hvis man skal tro på Accentures Global Insurance Custumer Study fra 2021.

Den viser en klar stigning i andelen af kunder, der ville overveje at købe forsikringer i et supermarked eller i en retailbutik. Der er faktisk tale om en stigning på hele 33% på kun to år.

Det er også bemærkelsesværdigt, at der er en markant stigning i antallet af kunder, der ville overveje at købe familiens forsikringer af store techgiganter som for eksempel Amazon og Google. Hele 27% svarer positivt på spørgsmålet.

Det bekræfter, at flere og flere kunder godt kan forestille sig en fremtid, hvor købet af forsikringer bliver integreret i købsprocessen for selve de ting, som forsikringen dækker. 

Der er tale om en tendens, der ikke bare kan overses. Det bekræftes, når man dykker ned i tallene og kigger nærmere på kundernes demografi. Det har Majesco gjort i deres whitepaper, A roadmap to the Future of Insurance: Program and Affinity Business fra Oktober 2020.

Her bliver det tydeligt, at de yngre generationer, Millennials og Generation Z, går foran. Sammenlignet med de ældre generationer, Generation X og Boomers, er de er markant mere positive, når det kommer til køb af forsikringer fra alle andre kanaler end de traditionelle. Eksempelvis er de 24% mere villige til at lade bilforhandleren smide en forsikringen oveni bilkøbet.

Så det ser altså ud til, at forsikringsselskaberne godt kan holde foden på speederen, når det kommer til partnerskaber. Fremtidiens kunder forventer det.

Kom hurtigt i gear til et velkørende partnerskab

Der bliver mere fokus på forretningsværdi, når teknikken spiller.

Mange partnerskaber får aldrig rigtigt sluppet håndbremsen. Det skyldes ofte bøvlede processer, uenighed om kundelister og manglende eller omkostningstunge integrationer mellem parternes systemer.

Sådan behøver det dog ikke at være.

Process Factory tilbyder ekspertise og forretningsløsninger, der får teknikken til at spille, så forsikringsselskaberne og deres partnere kan fokusere på at komme i mål med forretningsværdien og dermed leve op til fremtidens kundeforventninger.