Skip to main content

Der er masser af nytteværdi at hente i digitalisering og AI-værktøjer. Men de tårnhøje ambitioner på området gør i stigende grad offentlige og private virksomheder til klimasyndere.

Det er relativt nyt at se på it-branchens klimaaftryk. Men forskere og virksomheder er i gang med at finde opskriften på klimavenlig kodning, så vores digitale adfærd vil sluge mindre strøm.

Én af dem er Maja Hanne Kirkeby, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. I samarbejde med virksomheder og andre forskere er hun i gang med at udvikle grønnere softwareløsninger.

Aktuelt står hun i spidsen for et forskningsprojekt, som beskæftiger sig med energimærkning af hjemmesider.

”Der er en generel opfattelse af, at digitalisering er CO2-besparende, fx når vi erstatter transport og fysiske møder med onlinemøder, eller når vi handler på nettet fremfor i de fysiske butikker. Men strømforbruget, og dermed CO2-påvirkningen, er fortsat stort. Derfor skal vi blive endnu dygtigere til at energioptimere allerede, når vi koder vores software”, siger Maja Hanne Kirkeby.

Billede: Maja H. Kirkeby

Kan sammenlignes med flybranchen

Det anslås, at software lige nu bruger 6 % af verdens elektricitet – et tal, der kun vil stige år for år. 

Zoomer vi ind på branchen for it- og kommunikationssoftware, er der også nogle overraskende tal at forholde sig til. Her lyder vurderingen, at softwaren udleder lige så meget CO2 som den udskældte flybranche.

I runde tal ligger 30 % af energiforbruget i udviklingen af softwareløsninger, mens 70 % brændes af i forbruget. Altså når vi streamer, googler, gamer, handler, arbejder osv.

Og så er der hele AI-delen, hvor én prompt i ChatGPT, som minimum svarer til én fuld mobilopladning.

Process Factory sætter energioptimering på dagsordenen

Der er altså meget at forholde sig til som it-virksomhed. Og hos Process Factory, der udvikler it-løsninger til skadeforsikringsbranchen, er emnet sat på dagsordenen.

”Vi ønsker at bistå branchen med at varetage deres samfundsansvar og være en ansvarlig aktør i markedet. Det gør vi på flere måder, bl.a. ved at vælge en dansk it-leverandør, der kører på 100 % certificeret grøn strøm. Men også ved at sætte fokus på selve kodningsfasen”, siger CEO Susanne Møllegaard.

Ser et potentiale

Hun er dog helt bevidst om, at der er mange ubekendte faktorer:

”Vi går nysgerrigt til emnet og følger interesseret med i forskningsresultaterne. Vores udviklere gør jo allerede alt for at levere hurtig og effektiv software, som belaster mindst muligt. Men der er helt sikkert potentiale i energioptimeret kodning’”, vurderer Susanne Møllegaard.

Process Factory vil i den kommende tid fortsætte dialogen med Maja Hanne Kirkeby og få hendes input til at nedbringe energiforbruget i udvikling af it og software.