Skip to main content

Af Maja Skipper

Danske forsikringsselskaber har styr på deres omkostninger. De forstår forsikringskundernes risikoprofiler og ved, hvad kunderne vil have. Vi oplever det hver dag i vores dialog med selskaberne, og en ny artikel fra Børsen har nu gjort det officielt: Danske forsikringsselskaber klarer sig bedre end deres udenlandske konkurrenter.

Artiklen sammenligner combined ratios for skadeforsikringsselskaber på tværs af Europa, hvor Danmark ligger lavere end langt det meste af Europa, inkl. de andre nordiske lande, som illustreret af grafen herunder.

Det betyder, at de danske selskaber bruger en mindre del af deres præmieindtægter på at dække skadesudbedringer og omkostninger, til stor glæde for aktionærerne.

Gode arbejdsprocesser er nøglen til digitale løsninger

Forsikringskunderne vil have sammenhængende digitale løsninger, der er nemme at bruge. Derfor har selskaberne haft stort fokus på digitalisering de seneste år, og det har været med til at sikre branchens position på det globale marked.

“Vi kan se, at selskaber, som udskiftede deres kernesystemer omkring 2015, virkelig begynder at have fordele af det nu […]. Det er et kendt fænomen, at selskaber udskifter deres it-system, men ikke formår at få deres processer, deres produktdesign og deres medarbejdere og kultur til at arbejde med udviklingen. Vi har set eksempler på, at man gør det, man altid har gjort, men nu bare med et lidt hurtigere system.”

Per Grønborg, tidligere analytiker

Kigger man ind i fremtiden, så bliver det afgørende om selskabernes arbejdsgange kan følge med den digitale udvikling. Et højere effektivitetsniveau betyder mere tid til at gøre de ting, den danske branche allerede gør godt – og mere tid til kunderne. Det kræver dog et større fokus på, hvordan it-processer og it-systemer bliver anvendt og skaber værdi.

Det er også værd at følge med i udviklingen af nye brancheløsninger, og være på forkant med at skabe gode arbejdsprocesser omkring løsningerne. Det kan gøre de kundevendte digitale løsninger bedre på optil flere konkurrenceparametre, inkl. svartid og funktionalitet.

Her tænker vi selvfølgelig på F&Ps nye opsigelsesløsning, som lige nu fylder meget i branchens bevidsthed, og den efterfølgende skadehistorikløsning. Men der er mange andre nationale digitale tiltag, som også kan gøre hverdagen nemmere for selskaberne. Det gælder bl.a. den nye skifteportal af Danmarks Domstole, der gør det muligt at automatisere anmeldelse af krav og tilgodehavender i forbindelse med dødsboer.

Med en helhedsorienteret tilgang til it-processer, tror vi på at branchen forsat kan holde deres gode position og gør som partner til branchen, hvad vi kan, for at understøtte selskaberne i dette.

Læs hele Børsens artikel her: