Skip to main content

Realisering af forsikringsbranchens ambitiøse digitaliseringsagenda afhænger ikke kun af teknologi og antallet af it-udviklere i branchen, men også af Danmarks digitale infrastruktur. Med et nyt digitaliseringspolitisk udspil udfordrer F&P regeringen til at skabe bedre rammer for dansk erhvervslivs digitale udvikling og kommer med konkrete forslag til indsatsområder:

F&P’s forslag

  • National datastrategi, således at borgere og virksomheder selv får mulighed for at give andre adgang til deres data (og trække adgangen tilbage igen)
  • Tværgående offentlig enhed med overordnet ansvar for data. Enheden skal bl.a. medvirke til en større sammenhæng i data og en mere overskuelig adgang.
  • Sammenhængende digitale løsninger, således at processerne udvikles på tværs af offentlig og privat sektor.
  • Obligatoriske krav om dataetisk politik, så der sikres tillid bag brugen af data i for eksempel borgervendte processer.
  • Balanceret regulering af brugen af AI, således at borgernes tryghed prioriteres, uden at der lægges unødige hindringer for udviklingen.
  • Muligheder for partnerskaber, hvor data kan deles på tværs af virksomheder

Læs hele F&P’s digitaliseringspolitiske udspil her.