Skip to main content

”Med ønsket om at styrke sit strategiske fokus har Process Factory besluttet at udskille sine aktiviteter indenfor ejerskifteforsikringsbestillinger. Det drejer sig om servicen, OneLogic Bolig, som understøtter bestillingsflowet mellem ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og bygningssagkyndige.

”Vi har oplevet en vækst i aktiviteterne i OneLogic Bolig. Vores mål er at fastholde denne positive udvikling og styrke fokus på kundernes behov. Derfor udskiller vi OneLogic Bolig som et særskilt selskab under navnet Reboot Bolig”, udtaler Poul Erik Krogh, som fra 1. oktober 2020 er indtrådt som administrerende direktør og eneejer af Reboot Bolig.

Process Factorys kerneforretning er it-konsulentydelser til de danske forsikringsselskaber og deres samarbejdspartnere. I 2019 ansatte virksomheden en bestyrelse med det formål at sætte skub i vækststrategien.

”Vi kan se en stigende efterspørgsel efter lokale it-kompetencer, som ikke kun har styr på teknikken, men også forstår forsikringsbranchens kritiske forretningsprocesser”, udtaler administrerende direktør, Susanne Møllegaard.

Process Factory har arbejdet med digitalisering af forsikringsbranchens processer siden 2007 og er i dag leverandør til mere end 50% af de danske forsikringsselskaber.

”Process Factory har over de senere år skabt sig en solid position som udviklingspartner for danske forsikringsselskaber. Det er bestyrelsens klare opfattelse, at et øget fokus på kerneforretningen er det, der skal til, for at sætte turbo på udviklingen”, udtaler bestyrelsesformand, Andreas Frøland.

Susanne Møllegaard og Poul Erik Krogh overtog Process Factory for fem år siden. Sammen har de stået bag en vellykket turnaround af virksomheden. Som konsekvens af udskillelsen sælger Poul Erik Krogh sine ejerandele til Susanne Møllegaard, som derefter vil være hovedejer af Process Factory. Samtidig køber Poul Erik Krogh aktiviteterne i OneLogic Bolig og indtræder som direktør og eneejer af det nyoprettede selskab, Reboot Bolig.

”Vi har været langt omkring i drøftelserne. Det har gjort det klart, at denne beslutning vil skabe det bedste fundament for begge forretningers fremtidige udvikling.”, afslutter Andreas Frøland.